Obvestilo o prevozih

Obveščamo vas, da pri prevozu otrok s šolskim avtobusom v Trboje in Prebačevo NI nobenih sprememb. Avtobus lahko pripelje le do Prebačevega in do PŠ Trboje iz smeri Voklo. Ko bo asfaltirana cesta tudi iz Trboj do Prebačevega, bo avtobus vozil tako kot lani. Pravočasno boste obveščeni.

Učence bo v ponedeljek in torek ob 7.45 na začetku Žerjavke (začetek gradbišča) pričakal učitelj in jih pospremil do Podružnične šole Trboje.