INTERESNI DEJAVNOSTI BADMINTON 1 IN 2, BOSTA POTEKALI OB TORKIH IN ČETRTKIH 6. URO V ŠPORTNI DVORANI.

PRIČETEK 08.10. 2019

 

 

ŠTEFKA SVETELJ IN KATJA OGOREVC AHAČIČ