Gremo peš s Kokoško Rozi

V  šolskem 2019/2020 letu smo se priključili projektu: »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. V ta namen bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali aktivnost GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati množičnost motornega prometa v okolici šole. Otroke želimo spodbuditi, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, skiroji, javnimi prevoznimi sredstvi) ter jih vzgajati o pomenu trajnostne mobilnosti. In zakaj bi to počeli? Ker s tem prispevamo k čistejšemu okolju naše občine, večji prometni varnosti v šolski okolici, spodbudimo učence h gibanju in krepimo njihovo zdravje.

Na naši šoli je v projekt vključenih 16 oddelkov oz. okoli 360 učencev.

Aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi bo potekala dvakrat v šolskem letu 2020/2021. Učenci bodo pred začetkom izvajanja aktivnosti prejeli Moj dnevnik aktivnosti, kjer so zbrane krajše naloge, ki spodbujajo razmišljanje o trajnostni mobilnosti. Vsak oddelek bo spremljal svoj napredek prihodov v šolo na trajnosten način na razrednem plakatu, velik šolski transparent pa bo obešen tudi na vidnem mestu na šoli, kjer si bodo lahko vsi na šoli ogledali naše prihode v šolo na trajnostne načine. Po končani aktivnosti bodo učenci preko različnih nalog razmišljali in se izobraževali v smeri trajnostne mobilnosti.

Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja in čisto okolje, in da k temu spodbudijo tudi svoje starše.

Več informacij lahko najdete na spletni strani: http://sptm.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Koordinatorka projekta: Maja Sirše