Pešbus je način spremljane poti v šolo, pri kateri se učenci v šolo odpravijo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani širše družine (dedki in babice), učitelji ali prostovoljci.

Zakaj pešbus?

Organizirana spremljana pot v šolo je samo prvi korak k spodbujanju samostojne aktivne poti v šolo. Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Hkrati otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Namen pešbusa je tudi ozavestiti lokalne skupnosti o pomenu hoje in njenih pozitivnih učinkih na kakovost življenja ter spodbujati medgeneracijsko sodelovanje v občini.

Kako bo pešbus potekal?

Učenci naj pridejo na postajo pešbusa kakšno minuto prej in na mestu počakajo na skupino. Ob prihodu na postajo voznik pešbusa (spremljevalec) preveri prisotnost prijavljenih učencev, ki se nato postavijo v kolono po dva in dva. Spredaj in zadaj kolone sta spremljevalca (na bolj obiskanih trasah je spremljevalcev več), ki učence opozarjata na prometne predpise. Učenci so dolžni upoštevati navodila voznika. Ko pride pešbus pred šolo, jim vozniki pešbusa v tedensko vozovnico pritisnejo žig.

Vozil bo od ponedeljka, 21. septembra, do petka, 2. oktobra 2020. Vreme ob primerni opremi spremljevalcev in učencev ni ovira, zato bo vozil tudi ob morebitnem slabem vremenu.

Postaje bodo označene s pešbus znakom in voznim redom. Učenci bodo v spremstvu odrasle osebe odhajali z naslednjih tras:

 1. TRASA: SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU – PIPANOVA – OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR (1. MODRA TRASA_Srednja vas – Šenčur)
 2. TRASA: ZUPANOVA – DELAVSKA – ŠTEFETOVA – OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR ( 2. RDEČA TRASA_ Zupanova – Štefetova)
 3. TRASA: VOGLJE – VOKLO ( 3. VOGLJE – VOKLO)
 4. TRASA: TRBOJE – VOKLO (4. TRBOJE – VOKLO)
 5. TRASA: PREBAČEVO – VOKLO (5. PREBAČEVO – VOKLO)
 6. TRASA: LUŽE – PODRUŽNIČNA ŠOLA OLŠEVEK ( 6. LUŽE – OLŠEVEK)
 7. TRASA: HOTEMAŽE – PODRUŽNIČNA ŠOLA OLŠEVEK (7. HOTEMAŽE – OLŠEVEK)
 8. TRASA: VISOKO – PODRUŽNIČNA ŠOLA OLŠEVEK (8. VISOKO – OLŠEVEK)
 9. TRASA: OLŠEVEK – PODRUŽNIČNA ŠOLA OLŠEVEK (9. OLŠEVEK – PŠ OLŠEVEK)

Zemljevid trase z vrisanimi postajališči najdete v prilogi. Razpored spremljevalcev je naslednji: RAZPORED

Če želimo, da bo pešbus potekal nemoteno, prosimo upoštevajte naslednje:

 • Otrok mora pravočasno prispeti na postajo. Pešbus ne čaka otrok, ki zamujajo.
 • Starši so odgovorni za pot od doma do postaje pešbusa. Če je to potrebno, morajo starši otroka pospremiti do postaje.
 • V kolikor se učenec neprimerno obnaša (prerivanje, neupoštevanje navodil) mu lahko spremljevalec prepove nadaljnjo pešačenje v skupini.
 • Glede na epidemiološko situacijo se priporoča, da se na pešbusu upošteva naslednje:
  • medsebojno razdaljo (1,5 – 2 m),
  • izogibanje stikom med učenci in spremljevalci,
  • manjše skupine potnikov
  • in uporabo mask, če ni možno zagotoviti razdalje ali, če se epidemiološka slika na šoli, v kraju poslabšuje.

Projekt bomo izvedli  v sodelovanju s prostovoljci iz društva Šola zdravja. Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.”

Več o projektu PEŠBUS si lahko preberete na spletni strani aktivnovsolo.si , z vprašanji pa se lahko obrnete na koordinatorico Pešbusa na šoli na e-naslov: maja.sirse@os-sencur.si.

Aktiven pozdrav.

Koordinatorica Maja Sirše