ŠOLSKA PREHRANA:

 

Prijava na prehrano za šolsko leto 2018/19:

NOVO!!!!!  ODJAVA/PRIJAVA OBROKOV PREKO  eAsistenta
http://www.os-sencur.si/files/2015/03/

veskajjes.si/

 Naložite si mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ? Preverite prehranski vnos.
Novosti na jedilniku: od 1. junija 2018 naprej imamo novega dobavitelja kruha, ki nam pripravlja kruh in krušne izdelke iz visoko kakovostne moke, popolnoma brez konzervansov in z manj soli (1,3%). Marmelade,ki jih učencem ponudimo za malico imajo 100% sadni delež konzervirane le s sladkorjem, lokalnega proizvajalca. Med je proizvod lokalnega proizvajalca, najvišje kakovosti, nagrajen z več zlatimi medaljami.

 

 

 

 

NOVO!!!!! Odjava-prijava obrokov eAsistenta – prosimo uporabite to možnost

Odjava obroka – mail.

Navodilo za odjavo obroka – Odjave in občasne prijave obrokov

Učenci so naročeni na malico, lahko se odločijo tudi za kosilo.

Cena:

  • malice je 0,80 € na dan,
  • kosila 2,60 € na dan,
  • cena dnevne oskrbe v OPB 2,85 € na dan.

Vsi učenci malicajo v drugem odmoru, v času od 10.00 do 10.15.

Kosilo dobijo po končanem pouku oziroma po šesti šolski uri.

Učenci, ki ne kosijo redno, se morajo na kosilo prijaviti dan prej ali isti dan do 8.00. Vsako kosilo bo zaračunano na položnici.

Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši poravnati do roka, ki je naveden na položnici.

Subvencioniranje šolske prehrane od 1. 2. 2017 dalje

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36  % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Poudarjamo, da se spremembe nanašajo le na subvencijo kosila!

Subvencioniranje malice ostaja enako kot doslej. Subvencijo malice v višini 100% cene malice prejemajo učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 53%.

Stašem predlagamo, da  pozorno pregledajo odločbe o otroških dodatkih in zneske na položnicah. V kolikor bo odločba pretečena, se obračuna polna cena obrokov.

 

Starši otrok s subvencionirano prehrano so dolžni v primeru odsotnosti otroka le-to odjaviti po postopku odjave obrokov, ki velja tudi za ostale učence (SMS, mail za odjavo obrokov ali direktno v eAsistent). Če tega ne storijo, se staršem obrok polno zaračuna.

Alergeni

Brošura-zdrava-otroska-prehrana

ENERGIJSKE-IN-SLADKE-PIJAČE

Ob-Svetovnem-dnevu-hrane-16

Vpliv-hrane-na-vedenje-otrok-in-mladostnikov-1

Zdrava-prehrana-otrok-im-mladostnikov

Naložite si mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ? Preverite prehranski profil živila. Bo zasvetila zelena, oranžna ali rdeča? veskajjes.si/

Priporočam v branje:

Elaine Hollingsworth: Vzemite zdravje v svoje roke, Založba Ara.

Michael Pollan: Konec hrane

Michael Pollan: V obrambo hrani.

Michael Pollan: Dilema vsejedca.

Robert H. Lustig: Mastna laž, grenka resnica o sladkorju

Anita Šupe: Resnice in laži o hrani

NOVO!

ODJAVA/PRIJAVA obrokov preko eAsistenta od 1.10. 2015 dalje – Odjava-prijava obrokov eAsistent