VPIS V 1. RAZRED NA OŠ ŠENČUR – ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

OŠ Šenčur

Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur

SPOŠTOVANI STARŠI in BODOČI UČENCI 1. RAZREDA! 

Glede na trenutno epidemiološko sliko COVID-19 vas obveščamo, da bomo letošnji vpis v 1. razred OŠ Šenčur, z obema podružnicama, izpeljali preko navadne pošte. Dolgo smo oklevali in iskali možnosti za osebni vpis, a prevladala je skrb za zdravje vse nas. Tako vas prosimo, da skrbno preberete vso našo pošto, katero smo sicer naslovili na vašega otroka, saj se vpisuje on. Eno sporočilce je tako tudi zanj. Vse priložene obrazce, vprašalnike… izpišite čim bolj čitljivo, saj bodo podatki vnešeni v eAsistenta. To je sedaj (in tudi brez korone) ključno orodje za komunikacijo z vami. Zaenkrat je dovolj, da vključite OSNOVNI PAKET v eAsistentu. Ta paket je tudi brezplačen. Več informacij boste prebrali v sami aplikaciji. Plus paket je plačljiv in ga zagotovo še ne potrebujete.

K izpolnjevanju in oddaji obrazcev oz. k vpisu so vabljeni otroci, ki so rojeni v letu 2015. Vabimo tudi otroke, rojene v letu 2014 in so imeli v tem šolskem letu odloženo šolanje.

ŠOLSKI OKOLIŠ:

OŠ Šenčur zajema naslednje vasi: Šenčur, Srednja vas, Milje.

PŠ Olševek zajema naslednje vasi: Hotemaže, Luže, Olševek, Visoko.

PŠ Voklo zajema naslednje vasi: Voklo, Voglje, Trboje, Žerjavka, Prebačevo.

Svojega otroka  ste dolžni vpisati na našo šolo, ker sodite v naš šolski okoliš. Vse morebitne spremembe bomo reševali 14 dni po vpisu.

Prosimo, da nam spodaj navedene obrazce vrnete po navadni pošti, najkasneje do 20.2.2021

  • Obrazec z nekaterimi podatki in organizacijskimi informacijami
  • Izpolnjeno Soglasje obeh staršev o vpisu v 1. razred OŠ Šenčur.
  • Izpolnjeno Soglasje o zbiranju osebnih podatkov za potrebe vpisa v šolo.
  • V primeru želje po odložitvi šolanja predložite dokumentacijo (če jo že imate) in Vlogo za odložitev šolanja. Vse potrebne informacije dobite na spletni strani šole: Starši –  Vpis v 1. razred – ODLOŽITEV.  Starši  teh otrok se nujno preko telefona oz. e-pošte oglasite pri PSIHOLOGINJI Mateji.
  • Če ima vaš otrok že Odločbo o usmeritvi, vas prosimo, da nam jo pošljete.
  • Če nameravate svojega otroka prepisati na drugo šolo, predložite Vlogo za prepis na drugo šolo – obrazec dobite na spletni strani šole – podpisana naj bosta oba starša!
  • Prijave za jutranje varstvo, podaljšano bivanje in angleščino boste urejali v eAsistentu.

 

 

O organizaciji šole, o vpisnem postopku, o delu in življenju v 1. razredu vam bomo spregovorile strokovne delavke šole.

Zato prav lepo povabljeni na srečanje vseh staršev bodočih prvošolcev,

ki bo v  SREDO, 10. FEBRUARJA 2021, ob 18. uri.

Povezava v spletni dogodek bo na dan izvedbe objavljena na spletni strani naše šole v rubriki Novice.

 

Več informacij in vse obrazce dobite na www.os-sencur.si – Starši – Vpis v 1. razred.

 

Lep pozdrav!

Mateja Potočnik Poljanšek, univ. dipl. psih.                                                                                                                                          mag. Majda Vehovec

šolska svetovalna delavka                                                                                                                                                                                 ravnateljica

04/ 25 19 256,   e-naslov: mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si

 

 

Dostopnost