OBVESTILO REZULTATI MAMUTOV TEK

V sredo, 13.10.2021 smo se na Kokrici udeležili Mamutovega teka.

Našo šolo je zastopalo 19 učenčev in učenk.

 

Odlične rezultate so dosegli:

DANEA SNEDIC 8.A 10. mesto
STELLA LEKIĆ 7.B 10. mesto
TEVŽ MAČEK 7.B 10. mesto
KRIŠTOF SVETELJ 6.B 10. mesto
MATEVŽ DOLENC 7.D 10. mesto
IZAK NOVAK 7.D 5. mesto

 

EKIPNO SMO OSVOJILI 9. MESTO!

Rezultate si lahko pogledate na www.sztrzic.si.

Čestitamo!

Aktiv športa!

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA

Svet zavoda Osnovne šole Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, na podlagi sklepa, sprejetega na 5. redni seji Sveta zavoda z dne 29. 9. 2021, razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA (m/ž)

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj in 123/21).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 2. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,

– dokazilo o pridobljenem nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora  pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,

– dokazilo iz katerega so vidne delovne izkušnje najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,

– kratek življenjepis (v Europass obliki) in

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.

 

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«. Rok za prijavo je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku (glej 58. člen ZOFVI).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Svet zavoda Osnovne šole Šenčur

 

Hana Sekne državna prvakinja v mnogoboju

V atletskem mnogoboju, ki je potekal pretekli konec tedna v Mariboru, je naša odlična učenka in športnica Hana Sekne (iz 9.a razreda) osvojila naslov državne prvakinje!!!

V dveh dneh se je pomerila v teku na 80m čez ovire, 100m in 800m, metu krogle, skoku v daljino in metu kopja.

Skupaj je osvojila 4.543 točk, kar je pomenilo prvo mesto in naslov državne prvakinje v mnogoboju!!

Hana je tako letos osvojila štiri naslove državne prvakinje ter dva pokalna naslova v kategoriji U16, osvojila prvi medalji kot reprezentantka Slovenije, odlično pa je že nastopala tudi v kategoriji mlajših mladink.

Iskrene čestitke!

Aktiv športa

OBVESTILO IN PRIJAVA NA MAMUTOV TEK 13.10.2021

OBVESTILO IN PRIJAVA NA MAMUTOV TEK 13.10.2021

 

Vsi, ki si želite sodelovati, si preberite izvleček razpisa (oglasna deska, spletna stran) in

izpolnite prijavnico. Prijavnico dobite v kabinetu športne vzgoje ali na šolski spletni strani.

 

Prijavnica mora biti obvezno oddana športnem pedagogu, do petka, 8.10.2021. Vse

kasnejše prijave ne bodo možne!

 

 

 

Vse informacije in prijavnica v priponki!

Mamutov tek razpis in prijava 2021

Športni pozdrav!

Aktiv športnih pedagogov

Literarna ekskurzija za devete razrede – Primož Trubar in njegov čas

V sredo, 6. 10., se bodo učenci devetih razredov udeležili literarne ekskurzije Primož Trubar in njegov čas. Izpred OŠ Šenčur se bomo na pot odpravili ob 8.00 uri. Učenci vozači gredo na avtobus za preduro. Zbor pred šolo je ob 7.45.

Ogledali si bomo Rašico, rojstni kraj Primoža Trubarja, ter spoznali srednjeveški način tiskanja in vezanja knjige. Učenci bodo tudi sami izdelali miniaturno knjigo. Cena vstopnine in obeh delavnic je 10 €.

Prihod v Šenčur je predviden ob 13. 15.

Učence spremljajo naslednji učitelji: Olga Tomažič, Tadeja Primc Bratuš, Dane Selan, Ksenija Čebašek, Ana Marija Lednik in Maruša Robida.

Želimo vam lep kulturni dan!

 Maruša Robida

 

 

 

Literarna ekskurzija za 8. razrede – Po poteh kulturne dediščine Gorenjske

V četrtek, 21. 9.,  smo se osmi razredi odpravili na literarno ekskurzijo. Ogledali smo si cerkev Sv. Marka, Prešernovo rojstno hišo, rojstno hišo Matije Čopa ter Frana Saleškega Finžgarja.

Na začetku naše literarne ekskurzije so nam učiteljice slovenščine razdelile delovne liste, ki smo jih reševali po vsaki ogledani destinaciji. Kot sem že v uvodu omenila, smo se najprej odpravili ogledat cerkev Sv. Marka blizu Prešernove rojstne hiše, ki jo je France omenjal v eni izmed svojih najbolj znanih pesmi z naslovom O, Vrba. Ko smo prišli do cerkve, smo najprej le opazovali, nato pa smo se pogovorili o vizualnem izgledu in stanju cerkve. Ugotovili smo, da je cerkev zelo stara, a vseeno lepo ohranjena.

Učiteljica naju je s sošolko prosila, da prebereva zgoraj omenjeno Prešernovo pesem, ki opisuje njegove občutke in dvome o posameznih odločitvah, ki jih je pesnik sprejel. Po pogovoru o vsebini in notranji strukturi pesmi smo vsi skupaj prišli do zaključka, da je bil Prešeren le človek tako kot mi. Spraševal se je, ali je napravil prav, ko se je odločil, da gre svojo pot. Bi bilo bolje, če bi ostal doma pri hiši in pomagal na kmetiji? Tako se je Prešeren spraševal v pesmi … Podobna vprašanja pa si zastavljamo tudi mladi, saj so pred nami pomembne odločitve.

Naša naslednja točka je bila rojstna hiša Franceta Prešerna. Mlad in prijazen vodič nam je razložil nekaj o Prešernu in nas popeljal skozi njegovo rojstno hišo. Ugotovili smo, da so bili pri Prešernu doma kar premožni, kar lahko prepoznamo po visokih stropih. Izvedeli smo veliko novega o načinu življenja iz časa, ko je Prešeren živel.

Ko smo si ogledali Prešernovo hišo, smo si znali predstavljati, kaj je v tistem času pomenilo biti bogat, zato smo se za primerjavo odpravili pogledat še hišo Frana Saleškega Finžgarja, ki je živel po Prešernu in bil za tisti čas bolj reven. Vodička nam je predstavila njegovo življenjsko zgodbo, ki bi jo lahko poimenovala kar zgodba o uspehu. Povedala nam je namreč, da Franovi starši niso bili tisti povprečneži, ki bi preklinjali za mizo, Frana niso tepli, kar je bilo sicer za tisti čas normalno. Bili so nadpovprečno potrpežljivi, imeli so zanimiv način vzgoje, kar je Franu prav gotovo pomagalo, da je kot pisatelj uspel. Kar sem si najbolj zapomnila, pa je, da pri Finžgarjevih ni bila izrečena niti ena grda beseda. Prvi, ki je prepoznal Frana kot pametnega, je bil vaški duhovnik, ki je očeta pregovoril, naj pošlje Frana študirat. Vodička nam je zaupala, da Franu sprva v ljubljanski šoli ni šlo, a ni bil sam kriv. Študij je bil takrat le v nemškem jeziku, tega jezika pa Fran še ni razumel. Ko se je potrt z neuresničenimi cilji vrnil domov, starši niso bili jezni. Odločili so se, da bo Fran pač pomagal na kmetiji. Vaškemu župniku to ni dalo miru. Ko je izvedel, da je bila problem nemščina, je Frana poleti učil nemško. Odtlej je bil Fran uspešen v šoli. Ogledali smo si tudi notranjost hiše in razstavo v bivšem hlevu Finžgarjeve družine.

Naša zadnja točka je bila hiša Matije Čopa. Izvedeli smo, da sta bila Matija Čop in Prešeren zelo dobra prijatelja, poleg tega pa tudi sodelavca. Zanimiv podatek je, da sta si pisma, ko sta bila na drugih koncih, pisala v nemškem jeziku. To pa zato, ker posameznih občutkov in idej v slovenskem jeziku še nista znala izražati. Presenetilo me je tudi, da je Matija Čop v svojem kratkem življenju govoril kar 19 jezikov, kar se mi zdi neverjetno. Prešeren je imel Matijo izjemno rad, brez njega ne bi uspel in o njem ne bi brali in govorili še danes. Na žalost je imel Matija Čop zelo kratko življenje, saj je utonil v Savi. V tistem času namreč ni bilo samoumevno ,da je mati otroka naučila plavati. Svojemu prijatelju je Prešeren ob smrti posvetil eno izmed lepših in eno izmed najbolj znanih pesmi – to je Krst pri Savici. Ob koncu naše ganljive ekskurzije smo si v Čopovi hiši ogledali kratek filmček, ki so ga pripravili za obiskovalce. Filmček je prikazal način življenja v času Prešerna in legendo o Ajdni.

Priznati moram, da sem na naši ekskurziji neizmerno uživala in lahko potrdim, da nisem bila edina. Ponosni moramo biti na dela naših umetnikov ter na naš narod. Zavedati pa se moramo, kako smo lahko srečni, da danes lahko beremo čudovita dela naših poetov. S tem podpiramo slovensko literaturo in tudi skrbimo za naš jezik.

 

Eliza Grubar, 8. a

Dostopnost