Knjižničarka na matični šoli:

Ksenija Čebašek

tel: 04/25 19 258

Knjižničarka na podružnični šoli:

Magda Ropret

Olševek: 04/ 25 19 230; Voklo: 04/25 19 236; Trboje: 04/25 19 241

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam učencev in učiteljev. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj.

Na centralni šoli je knjižničarka Ksenija Čebašek.

Učenci si lahko izposojajo knjige od 7.30 do 14.00. Med glavnima odmoroma je izposoja urejena tako, da si v prvem glavnem odmoru izposojajo knjige učenci predmetne stopnje, v drugem pa učenci razredne stopnje.

Na podružničnih šolah opravlja delo knjižničarke Magda Ropret.

Učenci na podružničnih šolah si lahko izposojajo knjige v lastnih knjižnicah, in sicer na Oševku vsak ponedeljek, v Voklem in Trbojah pa vsak torek.

Na šoli imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s potrebnim gradivom za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta učenci vse gradivo prejmejo v šoli. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna.

Na mladinski tisk se lahko učenci razredne stopnje naročijo pri Maji Flerin, učenci predmetne stopnje pa pri Žani Bečić.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2019_2020_Bralna značka je tekmovanje, ki v Sloveniji poteka že več kot 50 let. To je tekmovanje mladega bralca s samim seboj, da prostovoljno prebere predpisano število knjig. Izbor knjig ni strogo določen in omejen, upoštevamo tudi sposobnosti posameznika. Mladi bralci o prebranem rišejo, pišejo ali pripovedujejo. Ob zaključku šolskega leta so bralci nagrajeni s pohvalo S KNJIGO V SVET. Bralci, ki so pridno brali vseh devet let pa ob zaključku prejmejo PRIZNANJE za 9 – letno branje in knjigo, ki jo podeljuje Društvo bralne značke Slovenije. Zaključno prireditev pripravimo v šoli izmenoma za razredno in predmetno stopnjo (obisk pisatelja ali pesnika, igra ipd.).

Slovenska

bralna značka

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-1.-triletje.pdf

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-2.-triletje.pdf

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-3.-triletje.pdf

Anlgeška

bralna značka

 

Nemška

bralna značka

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2019_2020_

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA_BUCHERWURM_2019_20

UČBENIŠKI SKLAD je del šolske knjižnice. Vanj  so vključeni učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov, ki jih po izboru učiteljev, ki poučujejo predmete, kupi šola.

Izposoja učbenikov v šolskem letu 2021/22 je brezplačna, saj vse stroške izposojevalnine krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Naročilo učbenikov iz UČBENIŠKEGA SKLADA je avtomatično. Le v primeru da učbenikov ne želite sprejeti, izpolnite ODJAVO od učbeniškega sklada (ODJAVA je pod seznamom učbenikov).

Učenec je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V kolikor je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.

Učenci 1.,  2. in 3. razredov pa v šolskem letu 2021/2022 v šoli dobijo BREZPLAČNO tudi delovne zvezke. Nakup delovnih zvezkov krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenci jih prejmejo v šoli prvi šolski dan.


Sezname delovnih zvezkov, šolskih potrebščin in učbenikov iz učbeniškega sklada (možnost odjave od učbeniškega sklada) najdete pod ustreznim razredom:

Spoštovani starši/skrbniki!

V priponkah so seznami DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN  IN UČBENIKOV za šolsko leto 2021/2022.

Učenci PRVE TRIADE (1., 2., 3. razred) dobijo  septembra V ŠOLI  BREZPLAČNO DELOVNE ZVEZKE IN UČBENIKE. Starši KUPITE samo ŠOLSKE POTREBŠČINE.

Za učence od 4. do 9. razreda pa starši kupite DELOVNE ZVEZKE IN ŠOLSKE POTREBŠČINE.

Kupite jih lahko sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spleta. V primeru, da se odločite za spletni nakup, vam posredujem linke:

KOPIJA NOVA:  https://www.kopija-nova.si/os?pmr=18h&pmid=t148ydcomfpi

MLADINSKA KNJIGA (EMKA):   Mladinska knjiga

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN 1.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 2.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 3.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 4.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 5.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 6.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 7.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 8.R_2021_22

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN US 9.R_2021_22

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam učencev in učiteljev. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj.

Na centralni šoli je knjižničarka Ksenija Čebašek.

Učenci si lahko izposojajo knjige od 7.30 do 14.00. Med glavnima odmoroma je izposoja urejena tako, da si v prvem glavnem odmoru izposojajo knjige učenci predmetne stopnje, v drugem pa učenci razredne stopnje.

Na podružničnih šolah opravlja delo knjižničarke Magda Ropret.

Učenci na podružničnih šolah si lahko izposojajo knjige v lastnih knjižnicah, in sicer na Oševku vsak ponedeljek, v Voklem in Trbojah pa vsak torek.

Na šoli imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s potrebnim gradivom za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta učenci vse gradivo prejmejo v šoli. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna.

Na mladinski tisk se lahko učenci razredne stopnje naročijo pri Maji Flerin, učenci predmetne stopnje pa pri Žani Bečić.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2019_2020_Bralna značka je tekmovanje, ki v Sloveniji poteka že več kot 50 let. To je tekmovanje mladega bralca s samim seboj, da prostovoljno prebere predpisano število knjig. Izbor knjig ni strogo določen in omejen, upoštevamo tudi sposobnosti posameznika. Mladi bralci o prebranem rišejo, pišejo ali pripovedujejo. Ob zaključku šolskega leta so bralci nagrajeni s pohvalo S KNJIGO V SVET. Bralci, ki so pridno brali vseh devet let pa ob zaključku prejmejo PRIZNANJE za 9 – letno branje in knjigo, ki jo podeljuje Društvo bralne značke Slovenije. Zaključno prireditev pripravimo v šoli izmenoma za razredno in predmetno stopnjo (obisk pisatelja ali pesnika, igra ipd.).

Slovenska

bralna značka

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-1.-triletje.pdf

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-2.-triletje.pdf

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-3.-triletje.pdf

Anlgeška

bralna značka

 

Nemška

bralna značka

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2019_2020_

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA_BUCHERWURM_2019_20

UČBENIŠKI SKLAD je del šolske knjižnice. Vanj  so vključeni učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov, ki jih po izboru učiteljev, ki poučujejo predmete, kupi šola.

Izposoja učbenikov v šolskem letu 2019/20 je brezplačna, saj vse stroške izposojevalnine krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Naročilo učbenikov iz UČBENIŠKEGA SKLADA je avtomatično. Le v primeru da učbenikov ne želite sprejeti, izpolnite ODJAVO ob učbeniškega sklada (ODJAVA je pod seznamom učbenikov).

Učenec je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V kolikor je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.

Učenci 1. in 2. razredov pa v šolskem letu 2019/2020 v šoli dobijo brezplačno tudi delovne zvezke. Nakup delovnih zvezkov krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenci jih prejmejo v šoli prvi šolski dan.


Sezname delovnih zvezkov, šolskih potrebščin in učbenikov iz učbeniškega sklada (možnost odjave od učbeniškega sklada) najdete pod ustreznim razredom:

pdf dokument:

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV in ŠOLSKIH POTREBŠČIN_1.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_2.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_3.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_4.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_5.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_6.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_7.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_8.R_19_20

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKE POTREBŠČINE in UČBENIŠKI SKLAD_odjava_9.R_19_20

Dostopnost