Delavnice za učence – Spletne brihte

Na šoli so v mesecu decembru potekale delavnice o varnosti interneta za učence. Kaj vse so naši učenci tekom delavnic spoznali, si lahko preberete spodaj.

Delavnica “Predno na splet, pamet v roke vzet” SPLETNE BRIHTE 4/5/6 razred

Link: https://varniinternet.si/product/spletne-skrivnosti/

Opis: “V okviru delavnic, izvedenih na šoli, so se učenci podrobneje seznanili z izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša digitalna tehnologija. V času, ko internet prevladuje in oblikuje naš vsakdan, je postalo nujno, da se mlajše generacije opremijo z znanjem in veščinami za varno in odgovorno ravnanje na spletu. Učenci so se skozi interaktivne pristope in praktične primere naučili prepoznavati in se soočati z različnimi vrstami spletnih nevarnosti, kot so spletno nasilje, prevare in zloraba osebnih podatkov. Osrednji del delavnice je bil namenjen razumevanju spletnih etičnih načel, zasebnosti in varnostnih protokolov. Učenci so se učili o pomenu varovanja osebnih podatkov in kako prepoznati ter reagirati na neželene ali nevarne spletne vsebine. Posebna pozornost je bila namenjena krepitvi digitalne pismenosti, ki ne obsega samo tehničnih veščin upravljanja z digitalnimi orodji, ampak tudi razumevanje družbenih in etičnih implikacij digitalne komunikacije. Končni cilj delavnic je bil, da otroci odidejo opremljeni z veščinami in znanjem, ki jim bodo pomagala rasti v digitalno pismene in odgovorne posameznike. To je ključno ne le za njihovo osebno varnost in dobrobit, ampak tudi za njihovo sposobnost, da pozitivno prispevajo k digitalni družbi. Izobraževanje o varni uporabi spleta tako ni le investicija v znanje, ampak tudi v prihodnjo družbeno in osebno blaginjo naslednjih generacij.”

Delavnica: “Z mobilno napravo brskam tisto pravo” SPLETNE BRIHTE 7/8/9 razred

Link: https://varniinternet.si/product/mobilna-druzbena-omrezja/

Opis: “Na izobraževalnih delavnicah, izvedenih na šoli, smo se z učenci poglobili v razumevanje in kritično refleksijo digitalne tehnologije, zlasti v kontekstu popularnih družbenih omrežij kot so Instagram, Snapchat in TikTok. Delavnice so bile zasnovane tako, da so učencem nudile temeljit vpogled v dinamiko in vpliv teh platform na medosebno komunikacijo in interakcijo. Osredotočili smo se na kritično analizo vsebin, deljenje zasebnosti in varnostne izzive, ki izhajajo iz neodgovorne uporabe teh omrežij. Učenci so se skozi interaktivno predstavitev, diskusije in študije primerov seznanili z različnimi vidiki uporabe Instagrama, Snapchata in TikToka, vključno z načini, kako te platforme oblikujejo sodobno komunikacijo in samopodobo. Posebna pozornost je bila namenjena nevarnostim, kot so spletno nadlegovanje, zloraba osebnih podatkov, kraja identitete, in psihološki učinki, kot sta anksioznost in depresija. Učenci so se učili o resničnih incidentih, ki so posledica neodgovorne uporabe, in o strategijah za varno uporabo teh omrežij. V okviru delavnic so učenci razvijali veščine kritičnega mišljenja in digitalne pismenosti, ki so ključne za prepoznavanje in razumevanje tveganj, povezanih z digitalnim prostorom. Spoznali so pomen odgovornega digitalnega državljanstva in kako lahko konstruktivno prispevajo k digitalni kulturi. Delavnice so bile zasnovane kot interaktivne in spodbudne, s ciljem ne samo informirati, ampak predvsem izobraziti in opolnomočiti učence, da postanejo odgovorni in ozaveščeni uporabniki digitalnih tehnologij.”

Dostopnost