Knjižničarka na matični šoli:

Ksenija Čebašek

tel: 04/25 19 258

Knjižničarka na podružnični šoli:

Magda Ropret

Olševek: 04/ 25 19 230; Voklo: 04/25 19 236; Trboje: 04/25 19 241

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam učencev in učiteljev. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj.

Na centralni šoli je knjižničarka Ksenija Čebašek.

Učenci si lahko izposojajo knjige od 7.30 do 14.00. Med glavnima odmoroma je izposoja urejena tako, da si v prvem glavnem odmoru izposojajo knjige učenci predmetne stopnje, v drugem pa učenci razredne stopnje.

Na podružničnih šolah opravlja delo knjižničarke Magda Ropret.

Učenci na podružničnih šolah si lahko izposojajo knjige v lastnih knjižnicah, in sicer na Oševku vsak ponedeljek, v Voklem in Trbojah pa vsak torek.

Na šoli imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s potrebnim gradivom za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta učenci vse gradivo prejmejo v šoli. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna.

Na mladinski tisk se lahko učenci razredne stopnje naročijo pri Maji Flerin, učenci predmetne stopnje pa pri Žani Bečić.

Bralna značka je tekmovanje, ki v Sloveniji poteka že več kot 50 let. To je tekmovanje mladega bralca s samim seboj, da prostovoljno prebere predpisano število knjig. Izbor knjig ni strogo določen in omejen, upoštevamo tudi sposobnosti posameznika. Mladi bralci o prebranem rišejo, pišejo ali pripovedujejo. Ob zaključku šolskega leta so bralci nagrajeni s pohvalo S KNJIGO V SVET. Bralci, ki so pridno brali vseh devet let pa ob zaključku prejmejo PRIZNANJE za 9 – letno branje in knjigo, ki jo podeljuje Društvo bralne značke Slovenije. Zaključno prireditev pripravimo v šoli izmenoma za razredno in predmetno stopnjo (obisk pisatelja ali pesnika, igra ipd.).

Slovenska

bralna značka

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-1.-triletje.pdf

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-2.-triletje.pdf

http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/Knjige-3.-triletje.pdf

Anlgeška

bralna značka

 

Nemška

bralna značka

 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD je del šolske knjižnice. Vanj  so vključeni učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov, ki jih po izboru učiteljev, ki poučujejo predmete, kupi šola.

Izposoja učbenikov v šolskem letu 2023/24 je brezplačna, saj vse stroške izposojevalnine krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Naročilo učbenikov iz UČBENIŠKEGA SKLADA je avtomatično. Le v primeru, da učbenikov ne želite sprejeti, izpolnite ODJAVO od učbeniškega sklada (ODJAVA je pod seznamom učbenikov).

Učenec je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V kolikor je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.

Učenci 1.,  2. in 3. razredov v šolskem letu 2023/2024 v šoli dobijo BREZPLAČNO tudi delovne zvezke. Nakup delovnih zvezkov krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenci jih prejmejo v šoli prvi šolski dan.


Sezname delovnih zvezkov, šolskih potrebščin in učbenikov iz učbeniškega sklada (možnost odjave od učbeniškega sklada) najdete pod ustreznim razredom na prvi spletni  strani pod zavihkom STARŠI – SEZNAMI delovnih zvezkov,… 2024-2025

 

AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI v šol. letu 2023/2024

1. Srečanje_MEDGENERACIJSKO BRANJE_7. december 2023

2. Srečanje_MEDGENERACIJSKO BRANJE_25. januar 2024

3. Srečanje_MEDGENERACIJSKO BRANJE_7. marec 2024

4. Srečanje_MEDGENERACIJSKO BRANJE_4. april 2024

KNJIGA NAS POVEZUJE IN ZDRUŽUJE_april 2024

AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI v šol. letu 2022/2023

VEČER s KNJIGO_22_23 

BRALNI KLUB za UČITELJE_2022_2023

OBISK ILUSTRATORJA DAVIDA KRANČANA IN ŽIGA X_ob koncu BZ_2023

COBISS+ in mCOBISS ter sBIBLOS in izposoja e-knjig: Pomoč pri uporabi teh spletnih aplikacij najdete na spodnjih povezavah:

sBIBLOS in izposoja e-knjig

Namestitev in uporaba aplikacije mCOBISS

Pot knjige_PŠ Olševek_ december 2022_januar 2023

Pot knjige _november 2022

POT KNJIGE od avtorja do bralca

AKTIVNOSTI KNJIŽNIČARSKEGA KROŽKA v šol. letu 2021/2022

VESELI DECEMBER_2021_2022

FEBRUARSKA NAGRADNA KRIŽANKA_

Pust 2022

VEČER S KNJIGO_april_2022_utrinki

VEČER S KNJIGO_ E-knjiga

APRILASKI NAGRADNI KRIŽANKI_MESEC KNJIGE_2022

AKTIVNOSTI KNJIŽNIČARSKEGA KROŽKA v šol. letu 2019/2020

OBISK KNJIŽNEGA SEJMA V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI_november 2019

DECEMBRSKI NAGRADNI KRIŽANKI_december 2019

NAGRADNA KRIŽANKA ZA RAZREDNO STOPNJO_POMLAD 2020

__________________________________________________________________________________________________________

VEČER S KNJIGO, 21. SEPTEMBER 2018

Večer s knjigo_21_9_2018


AKTIVNOSTI KNJIŽNIČARSKEGA KROŽKA

NAGRADNE KRIŽANKE v knjižnici 2017_18

KNJIŽNI SEJEM 2017

RAZPOREDITEV V KNJIŽNICI

IZPOSOJANJE IN VRAČANJE KNJIG

VEČER S KNJIGO, 21. APRIL 2017

Večer s knjigo_2017

SODELUJ V DECEMBRSKEM NAGRADNEM NATEČAJU!

SODELUJTE V DECEMBRSKEM NATEČAJU IN OSVOJITE NAGRADO_2016

Decembrskim možem 16_17_nagrajenci

OBISK KNJIŽNEGA SEJMA V LJUBLJANI: 25. 11. 2016

Obisk knjižnega sejma v Ljubljani_2016

MEDGENERACIJSKO BRANJE

(Visited 882 times, 1 visits today)
Dostopnost