O ŠOLI:

Ustanovitelj šole je Občina Šenčur, Kranjska cesta 11. Zavod je bil ustanovljen 10. 2. 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šenčur, zadnja sprememba odloka je bila 28. 11. 2007.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Veronika Jamšek, Tatjana Kristanc, David Štrajhar),
  • pet predstavnikov šole ((Marijana Benedičič, Tanja Bogataj, Špela Jenko, Nataša Šoštarič, Olga Tomažič),
  • trije predstavniki staršev (Matej Čepin, Luka Vidic, Matej Mencej).

simbol_šole[1]

Simbol Osnovne šole Šenčur

(Visited 178 times, 1 visits today)
Dostopnost