O ŠOLI:

Ustanovitelj šole je Občina Šenčur, Kranjska cesta 11. Zavod je bil ustanovljen 10. 2. 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šenčur, zadnja sprememba odloka je bila 28. 11. 2007.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Kristanc Marjan, Jamšek Veronika, Štrajhar David),
  • pet predstavnikov šole (Maša Gril, Ksenija Čebašek, Bogataj Tanja, Orehek Darija, Šoštarić Nataša) in
  • trije predstavniki staršev (Mencej Matej, Mali Marko, Kralj Simona).

simbol_šole[1]

Simbol Osnovne šole Šenčur

Dostopnost