O ŠOLI:
USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Šenčur, Kranjska cesta 11. Zavod je bil ustanovljen 10. 2. 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šenčur, zadnja sprememba odloka je bila 21. 9.2022.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat (2020-2024), sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Veronika Jamšek, Tatjana Kristanc, David Štrajhar), pet predstavnikov šole (Marijana Benedičič, Tanja Bogataj, Špela Jenko, Nataša Šoštarič, Olga Tomažič) in trije predstavniki staršev (Matej Čepin, Luka Vidic, Matej Mencej). Predsednik sveta šole je g. Matej Mencej.

ORGANI ŠOLE

Organi šole so strokovni organi šole in svet staršev.

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole; vodi ga ravnatelj,
  • oddelčni učiteljski zbor: sestavljajo ga učitelji, ki učijo v posameznem oddelku,
  • razredniki: skrbijo za delo v oddelku, analizirajo učne in vzgojne rezultate v oddelku, sodelujejo s starši in odločajo v vzgojnih ukrepih,
  • strokovni aktivi: sestavljajo ga učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja.

Svet staršev: sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka.

 

simbol_šole[1]

Simbol Osnovne šole Šenčur

 

 

(Visited 1.433 times, 1 visits today)
Dostopnost