NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA:

3. september: 2018 objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

RIC – informacije za učence in starše – povezava.

  • 7. maj 2019, NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • 9. maj 2019, NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • 13. maj NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in iz tujega jezika za 6. razred
  • 3, 4. in 5. junij 2019 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 9. razred,
  • 6, 7. in 10. junij 2019 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 6. razred.

Razdelitev obvestil o dosežkih:

  • 14. junij 2019 za 9. razred
  • 24. junij 2019 za 6. razred