PONUJENI RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE

Tabori in šola v naravi 

  Tabor/šola v naravi Lokacija Predviden rok Odgovorna oseba Predvideni stroški
2. r  Športno – naravoslovni tabor CŠOD OE Lipa  Črmošnjice, Semič  11.3.-15.3. 2024  Katja Skalar  okoli 80 EUR s prevozom 
3. r 

Športno-naravoslovni tabor  

CŠOD Fara 

 
 Fara 

20.5.-24.5. 

2024 

Vanja Klepec  okoli 85 EUR s prevozom 
4. r  Letna šola v naravi  Savudrija  3. 6. – 7.6. 2024  Tanja Bogataj, Rok Polajnar  okoli 165 € + prevoz cca. 45 € 
5.r  Zimska šola v naravi  Bohinj  18.3 – 22.3.2024  Klavdija Jošt 
Maja Valant 
okoli 240 €  
6.r  Naravoslovni tabor  Pohorje  29.5.-31.5. 2024  Jana Šturm  82 € + prevoz 

 

Tabori ter enodnevne dejavnosti za nadarjene in radovedne  učence 

 

 

Vsebina Lokacija Predviden rok Odgovorna oseba Predvideni stroški  
6. – 9. r  S kolesi do Protokolarnega objekta Brdo  Brdo 

September 2023 

 
 

Boštjan Gradišar  voden ogled  Boštjan Gradišar, Maja Sirše, Klavdija Jošt 
6. – 9. r  Avstrijska Koroška  Celovška kotlina  September 2023  Boštjan Gradišar  avtobus, vstopnina razgledni stolp  Boštjan Gradišar, Maja Sirše, Zdravko Potočnik 
8. – 9. r  Kočevsko  Kočevska reka, grad Kostel  april 2024  Boštjan Gradišar  avtobus, vstopnina TIC Kočevska reka, vstopnina grad kostel  Boštjan Gradišar. Maja Sirše, Olga Tomažič 
5. – 9. r  Iščem se v gibu, besedi in igri  CŠOD  Cerkno  24. – 26. 11. 2023  Kaja Nakani  Bivanje + prevoz  Kaja Nakani 
9. r  Delavnice za devetošolce  Gimnazija Škofja Loka  Oktober 2023  Mateja Potočnik Poljanšek  prevoz  Mateja Potočnik Poljanšek 
5. – 9. r  11. Festival naše prihodnosti  OŠ Orehek  November 2023  Mateja Potočnik Poljanšek  Starši sami pripeljejo  Mateja Potočnik Poljanšek 
8., 9. r.  Delavnice sproščanja  OŠ Šenčur  nov. 23 – april 2024  Mateja Potočnik Poljanšek  Mateja Potočnik Poljanšek 
4. in 5.r  Za()kaj sem že nadarjen/a?  OŠ Šenčur  marec, april 2024  Mateja Potočnik Poljanšek  Mateja Potočnik Poljanšek 
8. – 9.r  Robotika      Špela Jenko  bivanje + prevoz  Jana Šturm, Špela Jenko 
6. – 9. r  Jesenski geografski tabor  CŠOD Planica  8.-10. 9. 2023  Maja Sirše  Bivanje + prevoz  Maja Sirše, Boštjan Gradišar 

 

Izbirne dejavnosti 

  Ttabor/šola v naravi Lokacija Predviden rok Odgovorna oseba Predvideni stroški  
1.- 9.r  Planinski tabor  Planina Laz  Julij 2024  Primož Černilec, Rok Polajnar  240 eur   Polajnar, Černilec 
1.- 9.r  Planinski tabor  Tolmin  maj 2024  Primož Černilec, Rok Polajnar  90 eur s prevozom  Polajnar, Černilec 
6.-9r. 
 
Pevski vikend 
 

 
Oktober- november 2022 
 
Dane Selan 
 
70 eur s prevozom 
 
Dane Selan, Mojca Gabrijel 
 

Stroški prevoza so odvisni od števila prijavljenih. Dejavnosti bodo izvedene, če bo prijavljenih dovolj učencev (kriterij število spremljevalcev in stroški). 

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.  

(Visited 1.145 times, 1 visits today)
Dostopnost