ŠOLA V NARAVI, TABORI:

2. r Športno -naravoslovni tabor CŠOD Črmošnjice Črmošnjice Semič

10.2. –

14.2. 2020

Katja Skalar okoli 70 EUR s prevozom
3. r

Športno-naravoslovni tabor

CŠOD Fara

Fara 11.5.-15.5.2020 Marijana Benedičič okoli 70 EUR s prevozom
4. r Letna šola v naravi Savudrija 1. 6. – 5. 6. 2020 Štefka Svetelj, Mira Primožič okoli 110 € + prevoz cca. 30 €
5. r Zimska šola v naravi Krvavec 9.12.-13.1.2019 Katja Ogorevc Ahačič 175 EUR
6. r Naravoslovni tabor Pohorje 3.6. – 5. 6. 2020 Jana Šturm 65€ + prevoz

Izbirne dejavnosti za nadarjene in radovedne  učence:

oblika

tabor/šola v nar.

lokacija predviden rok odgovorna oseba Predvideni stroški
5. – 7. r

Trst

enodnevna ekskurzija

Trst

16.4.

2020

četrtek

Mateja Potočnik Poljanšek 2,5€ + vstopnine + prevoz
5. – 7. r Groharjeva hiša v Sorici Sorica

12.11.2019

torek

Mateja Potočnik Poljanšek 1,5€ + 2,0€ vstopnina + prevoz
6. – 9. r

Robotika z Lego Mindstorms

 

+OŠ Orehek

CŠOD Vojsko

15.11 – 17.11.2019

petek – nedelja

Mateja Potočnik Poljanšek 38,25€ + prevoz
6. – 9.  r

Podjetništvo za mlade

 

+OŠ Cerklje

CŠOD Štrk

20.3 – 22.3. 2020

petek –  nedelja

Mateja Potočnik Poljanšek 38,25€ +  prevoz
6. – 9. r

Ptice jezer njihova vrnitev

ogled filma

na OŠ Šenčur po dogovoru Mateja Potočnik Poljanšek 3,00 €
1.- 9. r Planinski tabor Planina Laz Julij 2020 Primož Černilec, Rok Polajnar 180 eur
1.- 9. r Planinski tabor Bohinj maj 2020 Primož Černilec, Rok Polajnar 55 eur s prevozom
3.-5.r Pevski vikend OPZ Turistična kmetija Olipje, Zg.Jezersko 15.-16.11.2019 Dane Selan 23 eur + prevoz
6.-9.r Pevski vikend MLPZ Turistična kmetija Olipje, Zg.Jezersko 4.-5. 11. 2019 Dane Selan 28 eur + prevoz

Stroški prevoza so odvisni od števila prijavljenih. Pri vseh taborih za nadarjene in radovedne se nam pridružijo učenci iz OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem oz. učenci iz OŠ Orehek. Dejavnosti bodo izvedene, če bo prijavljenih dovolj učencev (kriterij število spremljevalcev in stroški).

Plavanje

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.