ŠOLA V NARAVI, TABORI:

Športno -naravoslovni tabor CŠOD Črmošnjice Črmošnjice Semič 14.1. – 18.1. 2019 Veronika Svoljšak okoli 70 EUR s prevozom
Športno-naravoslovni tabor CŠOD Fara Fara 20. 5. – 24. 5. 2019 Marijana Benedičič okoli 67 EUR s prevozom
Letna šola v naravi Savudrija 10. – 15.06. 2019 Rok Polajnar, Tanja Bogataj 130€ +prevoz cca. 30€
Zimska šola v naravi Vogel 18. – 22. 3. 2019 Primož Černilec
Naravoslovni tabor Pohorje 29.5. – 31. 5. 2019 Jana Šturm 65€ + prevoz
1.- 9. r Planinski tabor Planina Laz julij 2019 Primož Černilec, Rok Polajnar 180 eur
1.- 9. r Planinski tabor Bohinj maj Primož Černilec, Rok Polajnar 45 eur s prevozom
6. – 9. r Pevski vikend (mlpz) Repnje november 2018 Dane Selan 33 eur+ prevoz

Tabori za nadarjene in radovedne  učence

oblika

tabor/šola v nar.

lokacija predviden rok odgovorna oseba Predvideni stroški
5. – 9. r Raziskujmo Prekmurje s kolesom CŠOD Murska Sobota

28. -30.09.

2018

Mateja Potočnik Poljanšek  okoli 75 €  s prevozom
6. – 9. r Astronomija CŠOD Medved 09. – 11. 11. 2018 Mateja Potočnik Poljanšek okoli 75 € s prevozom
5. – 9. r Kamnine in fosili

CŠOD

Trilobit

05. – 07. 04. 2019 Mateja Potočnik Poljanšek okoli 75 € s prevozom
5. – 6.  r Ustvarjamo karikature enodnevni program

Gorenja vas;

Boris Oblak

v oktobru 2018 Mateja Potočnik Poljanšek 3,5 € stroški + prevoz
6. – 9. r Ljubljansko barje, enodnevni program ga. Mojca Ažman

09.05.

2019

Mateja Potočnik Poljanšek 1,5 € stroški + prevoz

 

 

 

 

Stroški prevoza so odvisni od števila prijavljenih.

Pri vseh taborih za nadarjene in radovedne se nam pridružijo učenci iz OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem oz. učenci iz OŠ Orehek.

 

 

Plavanje

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.