STIKI MED ŠOLO IN STARŠI:

Stiki med šolo, vrtci in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri v Šenčurju, na podružničnih šolah pa vsak prvi četrtek v mesecu ob 16.00. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo v času dopoldanskih govorilnih ur.

 

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2018/19:

  1. oktober, 8. november, 6. december, 3. januar, 7. februar, 7. marec, 4. april, 9. in 30. maj.

Razredna stopnja

RAZ.

UČITELJ DOPOLDAN POP.
1.a

Melita Orehar

melita.orehar@os-sencur.si

  1. pon. 10.15-11.00

K5A

 

U5A

 

 

Janja Jagodic

janja.jagodic@os-sencur.si

 1. pon. 10.15-11.00

 

K5A

 

U5A

1.b

Neda Tomlje

neda.tomlje@os-sencur.si

1. pon. 10. 15- 11.00 K2A U4A
 

Andreja Režek

andreja.rezek@os-sencur.si

1. pon. 10. 15- 11.00 K2A U4A
 1. e

Vanja Klepec

vanja.klepec@os-sencur.si

  1. pon.

11.20 – 12.05

 

K2A

 

U1A

 

Jerneja Križnar

neja.kriznar@os-sencur.si

  1. pon.

11.20 – 12.05

 

K2A

 

U1A

 

 2. a

Andrej Cej

andrej.cej@os-sencur.si

   1. sreda

10.15 – 11.00

 

K5A

 

U3A

 

 2. b

Maja Flerin

maja.flerin@os-sencur.si

   1.sreda

11.20 – 12.05

 

K5A

 

U6A

 

 3. a

Mateja Rozman

mateja.rozman@os-sencur.si

  1. pon.

9.10 – 9.55

 

K5A

 

U8A

 

 3. b

Marijana Benedičič

marijana.benedicic@os-sencur.si

 1. čet.

10.15-11.00

 

U7A

 

U7A

 

 4. a

Tjaša Ogris

tjasa.ogris@os-sencur.si

  1. pon. 9.10 – 9.55

U10A

 

U10A

 

 4. b

Tanja Bogataj

tanja.bogataj@os-sencur.si

1. čet. 9.10-9.55

U9A

 

U9A

 

 5. a

Maja Valant

maja.valant@os-sencur.si

    2. sreda 12.10 – 12.55

U4C

 

U4C

 

 5. b

Mojca Gabrijel

mojca.gabrijel@os-sencur.si

  1. čet. 9.10 – 9.55

U5C

 

U5C

 

  OPB 1

Mira Keršmanc

mira.keršmanc@os-sencur.si

1. čet. 12.10 – 12.55 K5A K5A
 OPB 2

Andreja Režek

andreja.rezek@os-sencur.si

1. pon. 10. 15- 11.00 K2A U4A

    OPB 3

 

Tadeja Pegan

tadeja.pegan@os-sencur.si

  1. pon. 12.10 – 13.00 K5A K5A
O OPB 4

Petra Tomić Lesar

petra.lesar@os-sencur.si

   1. sreda 9.10 – 9.55 KŠPO KŠPO
    OPB 5

Marija Kuralt

marija.kuralt@os-sencur.si

1. sreda 11.20 – 12.05 K5A K5A
OPB 6

Ana Marija Lednik

ana.marija.lednik@os-sencur.si

1. sreda 11.20 – 12.05 K3B U2A
OPB 7

Maja Okorn

maja.okorn@os-sencur.si

1. pon. 9.10 – 9.55 K6A U9A

TJA

1.- 5. r

Jolanda Regouc

jolanda.regouc.bracic@os-sencur.si

1. sreda 12.10 – 12.55 zbornica zbornica

TJA

1.- 5. r

Darja Višnar

darja.visnar@os-sencur.si

2. pon. 13.15 – 14.00 K2B

K2B

PODRUŽNIČNA ŠOLA OLŠEVEK

 

RAZRED

 

UČITELJ

 

DOPOLDAN

 

POPOLDAN

1. c

Katja Skalar

katja.skalar@os-sencur.si

1. petek

9.10 – 9.55 (v kabinetu)

učilnica 1. c
2. c

Veronika Svoljšak

veronika.svoljsak@os-sencur.si

1. sreda

10.15–11.00 (v kabinetu)

učilnica 2. c
3. c

Nataša Martinjak

natasa.martinjak@os-sencur.si

1. torek

9.10 – 9.55 (v kabinetu)

učilnica 3. c
4. c

Mira Primožič

mira.primozic@os-sencur.si

1. četrtek

10.15 – 11.00 (v kabinetu)

učilnica 4. c
5. c

Slavka Weisseisen

slavka.weisseisen@os-sencur.si

1. ponedeljek

10.15 – 11.00 (učilnica 5.c)

učilnica 5. c
OPB

Janja Jagodic

janja.jagodic@os-sencur.si

1. ponedeljek

10.15 – 11.00 (matična šola, K5A)

U5A
OPB

Špela Jezeršek

spela.jezersek@os-sencur.si

1. četrtek

11.20 – 12.05 (zbornica)

zbornica
TJA

Darja Višnar

darja.visnar@os-sencur.si

2. ponedeljek

13.15 – 14.00 (matična šola, K2B)

K2B
 

Tadeja Tomlje

tadeja.tomlje@os-sencur.si

1. torek

12.10 – 12.55

zbornica

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VOKLO

RAZRED UČITELJ DOPOLDAN POPOLDAN
1. d

Vanja Umnik

vanja.umnik@os-sencur.si

1. četrtek

11.20 – 12.05 (zbornica)

učilnica 1. d
1. d

Darija Orehek

darija.orehek@os-sencur.si

1. četrtek

11.20 – 12.05 (zbornica)

učilnica 1. d
2. d

Alenka Kern

alenka.kern@os-sencur.si

1. torek

11.20 – 12.05 (zbornica)

učilnica 2. d
3. d

Monika Čufer

monika.cufer@os-sencur.si

1. ponedeljek

7.30 – 8.15 (učilnica 3.d)

učilnica 3. d
OPB

Alenka Peklenik Klančnik

alenka.peklenik.klancnik@os-sencur.si

1. četrtek

12.05 – 12.55 (knjižnica)

knjižnica
OPB

Bernarda Avsenik Marenk

bernarda.avsenik.marenk@os-sencur.si

1. četrtek

11.20 – 12.05 (knjižnica)

knjižnica
OPB

Eva Česnik

eva.vidmar@os-sencur.si

1. četrtek

11.20 – 12.05 (matična šola K2A)

(matična šola K2A)

17.00 – 18.00

TJA

Jolanda Regouc

jolanda.regouc.bracic@os-sencur.si

1. sreda oz. po dogovoru 12.10 – 12.55 (matična šola, zbornica) zbornica

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA TRBOJE

RAZRED UČITELJ DOPOLDAN POPOLDAN
4. d

Nataša Zajc

natasa.zajc@os-sencur.si

1. torek

9.10 – 9.55 (knjižnica)

učilnica 4. d
5. d

Helena Dolinar

helena.dolinar@os-sencur.si

1. petek

9.10 – 9.55 (knjižnica)

učilnica 5. d
TJA

Jolanda Regouc

jolanda.regouc.bracic@os-sencur.si

Po dogovoru zbornica

Predmetna stopnja

  PRED. UČITELJ DOPOLDAN POP.
  SLJ

Magda Ropret

magda.ropret@os-sencur.si

1. pon. 9.10 – 9.55 knjižnica knjižnica
7. d SLJ, TJA

Katja Golouh

katja.golouh@os-sencur.si

čet. 11.20 – 12.05 K3B U5B
9. d  SLJ, ZGO, DKE

Olga Tomažič

olga.tomazic@os-sencur.si

3. torek 9.05 – 10.55 K3B U4B
8. c

SLJ, TIF,

GKL

Katarina Klajn

katarina.klajn@os-sencur.si

pon. 9.10-9.55 K3B K3B
6. c SLJ, DKE

Maruša Robida

marusa.robida@os-sencur.si

čet. 9.10 –9.55 K3B U7B
  SLJ

Ana Marija Lednik

ana.marija.lednik@os-sencur.si

1. sreda 11.20–12.05 K3B K3B
 8.d TJA

Žana Bečić

zana.becic@os-sencur.si

torek 10.15 – 11.00 U6B U6B
 8.b TJA Barbara Stegnar barbara.stegnar@os-sencur.si 3. torek 11.20 – 12.05 K2B U3B
 9. b ZGO

Vilma Nečimer

vilma.necimer@os-sencur.si

3. torek 12.10.-12.55 U1B U1B
  GEO

Nada Kralj

nada.kralj@os-sencur.si

3. torek 10.15 – 11. U2B U2B
  GEO

Eva Česnik

eva.vidmar@os-sencur.si

1. četrtek    11.20 – 12.05 K2A K2A
9.c BIO, NAR, GOS

Lucija Lah

lucija.lah@os-sencur.si

 

3. četrtek

12.10 -12.55

 

K4B U1C
 

BIO, GOS,

OPB

Milena Renko

milena.renko@os-sencur.si

petek 9.10 – 9.55 K2C K2C
  NAR

Mojca Kešanski Benedik

mojca.kesanski.benedik@os-sencur.si

1. petek 11.20 – 12.05 K4B U10B
 7. b MAT, TIT

Maja Naglič

maja.naglic@os-sencur.si

3. pon. 10.15 – 11.00 K6B U12B
 8. a MAT, TIT

Špela Jenko

spela.jenko@os-sencur.si

3. četrtek 8.20 – 9.05 K6A U13A
7.c MAT, TIT

Jana Šturm

jana.sturm@os-sencur.si

3. sreda.

8.20 – 9.05

 

K6A U11A
  MAT

Ana Petek

ana.petek@os-sencur.si

1.       sreda 10.15 – 11.00 K1A K1A
 9.a KEM Jerneja Vraber Jagodic jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si 3. sreda 11.20 – 12.05 K4B U10B
  MAT, FIZ Andreja Jagodic andreja.jagodic@os-sencur.si 3. pet. 10.15 – 11.00 K4B U13B
 7. a MAT, FIZ Tanja Šalamon Rodič tanja.salamon.rodic@os-sencur.si četrtek 10.15 – 11.00 K6B U11B
 6. a TJA, SLJ

Ana Satler

ana.satler@os-sencur.si

petek 12.10–12.55 K2B U2B
  GUM

Dane Selan

dane.selan@os-sencur.si

1. pon. 10.15 – 11.00 K2C
 9. c LUM

Manca Herlec

manca.herlec@os-sencur.si

3. torek 9.10 – 9.55 K6A U12A
  ŠPO

Katja Ogorevc Ahačič

katja.ogorevc.ahacic@os-sencur.si

1. pon. 10.15 – 11.00 KŠPO
  ŠPO

Rok Polajnar

rok.polajnar@os-sencur.si

1. pet. 11.20 – 12.05 KŠPO
  ŠPO Primož Černilec primoz.cernilec@os-sencur.si torek 10.15 – 11.00 KŠPO
  ŠPO

Štefka Svetelj

stefka.svetelj@os-sencur.si

1. čet. 9.10 – 9.55 KŠPO
  RAČ

Janja Gorjanc

janja.gorjanc@os-sencur.si

1. pon. 8.20 – 9.05 K6B
  NEM 2

Ksenja Čebašek

ksenja.cebasek@os-sencur.si

1. pon. 9.10 – 9.55 knjižnica

 

ŠOLSKA

SVETOVALNA

SLUŽBA

 

Mateja Potočnik Poljanšek mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si po dogovoru K5B

Milica Jesenovec

milica.jesenovec@os-sencur.si

po dogovoru K2B

Tadeja Primc Bratuš

tadeja.primc.bratus@os-sencur.si

po dogovoru K3A

Maša Gril

masa.gril@os-sencur.si

po dogovoru  K1A
POMOČNIKA RAVNATELJICE

Zdravko Potočnik

zdravko.potocnik@os-sencur.si

po dogovoru tajništvo
 

Stanka Naglič

stanka.naglic@os-sencur.si

po dogovoru tajništvo
RAVNATELJICA

Majda Vehovec

ravnatelj@os-sencur.si

po dogovoru tajništvo

Letno organiziramo vsaj dva roditeljska sestanka:

  • Roditeljski sestanki bodo dvakrat letno in sicer v septembru 2018 in februarju in marcu 2019.

Šola za starše: predavanje 18. 10. 2018 ob 18h  na temo Problemi zasvojenosti, bolezni odvisnosti, samomori, agresija, TV, računalniki (dr. Zdenka Zalokar Divjak).