TEKMOVANJA:

Poročilo o dosežkih učencev v šolskem letu 2016/2017

Področje Naziv Bronasto Srebrno Zlato
biologija Proteusovo priznanje 9 1 2  Klara Grilc 9.b, Neli Mrkun 9.b
logika Priznanje iz logike

37 (4.in 5r)+23 (6.- 9.r)=

60 (skupaj)

3 1 Klara Primožič 7.r
fizika Stefanovo priznanje 12 6 1 Lan Jeler
robotika 4 2 0

tehnika,

Sketchup

1 1 0
astronomija Dominkovo priznanje 14 3 1 Ana Jagodic
zgodovina Priznanje iz znanja zgodovine 4 2 1 Neli Markun
kemija Preglovo priznanje 9 1 1 Klemen Osterman
geografija Geografija 6
angleščina 8. r / /
angleščina 9.r 6 1 1 Luka Perc, 9a
računalništvo Mladi bober 40 1 Natalija Urh
slovenščina Maraton poezije / / 1 Leja Meglič, 9. c

 

Angleška bralna značka
Razred Št. tekmovalcev Priznanje za sodelovanje Srebrno Zlato
3. 50 2 8 40
4. 36 0 13 23
5. 65 7 14 44
6. 9 1 1 7
7. 17 2 6 9
8. 23 3 5 15
9. 16 1 4 11
Skupaj: 150 14 38 98

 

Nemška bralna značka
Razred Št. tekmovalcev Priznanje za sodelovanje Srebrno Zlato
4. 13 0 5 8
5. 25 1 7 17
7. 28 4 17 7
9. 4 0 2 2
Skupaj: 70 5 31 106

 

Vegovo priznanje
Razred Št. tekmo. Bronasto Držav. tekm. Srebrno   Zlato
1. 35 12
2. 32 12
3. 31 12
4. 25 11
5. 43 14 4 3 1 Nina Rozman
6. 31 10 4 4 0
7. 32 10 2 2 0
8. 19 6 5 4     1 Lan Jeler
9. 28 13 6 6 0
Skupaj: 276 100 21 19 2

 

Cankarjevo priznanje
Razred Št. tekmo. Bronasto Podr. tekm.   Srebrno   Držav. tekm.
1. 27 27 priznanje za sodelovanje
2. 25

25

priznanje za sodelovanje

/ / /
3. 32

32

priznanje za sodelovanje

/ / /
4. 23 12 / / /
5. 32 13 / / /
6. 8 3 / / /
7. 7 3 / / /
8. 13 6 / / /
9. 17 6 3 1 1
Skupaj: 196 84+38 3 1 1

 

Vesela šola PIL-a

Šenčur: 11 bronastih, 1 srebrna, 1 zlata (Karin Primožič)

Olševek – 10 bronastih 2 srebrni

Promet /
Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu 1 bronasto, 1 srebrno
Tekmovanje iz angleščine 7. r 11 učencev v treh skupinah se je uvrstilo na državno tekmovanje
Turizmu pomaga lastna glava 5 srebrnih
Kresnička

– 3. razred – 35 – število tekmovalcev; 13 prejemnikov bronastega priznanja

– 5. razred – 8 tekmovalcev; 3 prejemnika bronastega priznanja

Državno tekmovanje mladih čebelarjev ekipa čebelarskega krožka (OŠ Šenčur/POŠ Trboje) je dobila na državnem tekmovanju mladih čebelarjev bronasto priznanje

ŠPORTNA TEKMOVANJA IN DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

NAVIJAŠTVO – CHEERLEADING (Anja Tegelj)

– GIB cheer cup 2016: 1. mesto – osnovne otroške cheerleading skupine (26. 11. 2016 v Ljubljani).

ORFFOV ORKESTER FORBAND:

Zelo uspešno se je  predstavil na  državnem srečanju orffovih skupin Slovenije v  Ljubljani. S svojim nastopom so se uvrstili med 10 najboljših orffovih skupin Slovenije.