IZBIRNI PREDMETI:

So način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in so iz leta v leto različni. V 7., 8. in 9. razredu učenci in učenke izberejo dve uri izbirnih predmetov. Izbor in predstavitev predmetov opravimo v marcu za naslednje šolsko leto. Učencem in staršem je v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom izbire in drugimi posebnostmi, ki jo razdelimo učencem maja.

 • nemščina 1., 2. in 3.,
 • francoščina 1., 2. 3.,
 • španščina 1., 2., 3.,
 • likovno snovanje 7., in 9.,
 • gledališki klub,
 • sodobna priprava hrane,
 • načini prehranjevanja,
 • obdelava gradiv – les,
 • računalništvo:
  • 1. leto – urejanje besedil,
  • 2. leto – multimedija in
  • 3. leto – računalniška omrežja,
 • šport za zdravje,
 • izbrani šport – nogomet,
 • šport za sprostitev,
 • robotika v tehniki,
 • risanje v geometriji
 • retorika.

Za 1., 4., 5. razred:

 • šport,
 • tehniko in
 • računalništvo,
 • nemščina (4. in 5. razred),
 • angleščina (1. razred).

Za 7. razred ni bilo dovolj prijav, zato neobveznih izbirnih predmetov letos ne izvajam.

(Visited 93 times, 1 visits today)
Dostopnost