AVTOBUSNI PREVOZI:

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.

Varna pot v šolo je ena od pomembnejših nalog. Skupaj z ustanoviteljem šole vsako leto poskrbimo, da so šolske poti še varnejše: novi pločniki, omejitev hitrosti, hitrostne ovire na cesti in podobno.

Varnost v prometu je tudi tema razrednih ur in izobraževanj, ki jih izvedemo s pomočjo policista.

Telefonska številka prometnika  Arriva:  051 376 702

VOŽNJE ŠOLSKEGA AVTOBUSA 2020/21:

PRIHOD

Ura

Relacija

4x, ob torkih ne

6.55, 7.45

Voge – Milje – Luže – Visoko – Hotemaže – Olševek (7.15; 8.00) – Visoko – Šenčur

4x, ob torkih ne

7.00, 7.50

Voglje – Voklo – Prebačevo – Žerjavka -Trboje (7.10; 8.00) – Voklo – Šenčur

4x, ob torkih ne

8.00

Voglje – Voklo – Šenčur

Samo ob torkih

7.15

Voge – Milje – Luže – Visoko – Hotemaže – Olševek (7.30) – Visoko – Šenčur

Samo ob torkih

7.20

Voglje – Voklo – Prebačevo – Žerjavka -Trboje (7.35) – Voklo – Šenčur

7.30

Voglje – Voklo – Šenčur

7.50

Voglje – Voklo – Prebačevo – Žerjavka – Trboje (8.00) – Voklo

 

7.53

Voge – Milje – Luže (8.00) – Visoko – Hotemaže – Olševek (8.13)

ODHOD

Ura

Relacija

Vsak dan

13.00

Voklo – Prebačevo – Žerjavka – Trboje (13.10) – Voglje – Voklo – po potrebi Prebačevo

12.10; 13.08; 13.55; 14.55

Šenčur – Visoko – Olševek – Hotemaže – Visoko – po potrebi Voge – Luže – Šenčur (12.35; 13.35; 14.15; 15.20) – Voklo – Voglje – Trboje – Žerjavka – Prebačevo

13.50

Voklo – Trboje – Voglje – Voklo – Prebačevo

Opombe:

 

Povratek v Voge iz OŠ Šenčur in PŠ Olševek po potrebi.

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.Šolski avtobus bo vozil po enakem razporedu kot v lanskem šolskem letu tako na matični šoli kot na vseh treh podružnicah. Do končanja gradbenih del na cesti v Žerjavki učenci vstopajo na avtobus v Trbojah ali v Prebačevem. Iz Žerjavke do Trboj je označena varna pešpot.

Prevoz za učence 4. in 5. razreda iz podružničnih šol, ki obiskujejo neobvezne izbirne predmete na centralni šoli in pouk športa v športni dvorani v Voklem, je organiziran. Za ta prevoz bodo učenci prejeli vozovnice.

VOŽNJE PLAVALNEGA AVTOBUSA 2020/21:

PLAVALNI AVTOBUS

 

 

ODHOD

Ura

Relacija

sreda

10.15

Olševek – Šenčur – Voklo – bazen Kranj

12.10

Šenčur – bazen Kranj

POVRATEK

Ura

Relacija

sreda

12.25

bazen Kranj – Šenčur – Olševek – Voklo

13.25

bazen Kranj – Šenčur  

DODATNE VOŽNJE ŠOLSKEGA AVTOBUSA 2020/21:

PONEDELJEK

Z avtobusom za preduro se v Šenčur k pouku NRA pripeljejo nekateri učenci 4.c in 5.c (PŠ Olševek).

Dodatna vožnja ob ponedeljkih

8.13 Šenčur (4.c,5.c; povratek) – PŠ Olševek

 

TOREK

Dodatna vožnja ob torkih

9.55 ŠD Voklo (4.d ali 5.d; povratek) – PŠ Trboje

 

SREDA

Z avtobusom za preduro se do ŠD Voklo pripelje nekaj učencev 4.d in 5.d k pouku NŠP.

Dodatni vožnji ob sredah

8.13 ŠD Voklo (nekaj učencev 5.d, povratek) – PŠ Trboje

9.55 ŠD Voklo (4.d; povratek) – PŠ Trboje

 

PETEK

Dodatna vožnja ob petkih

9.55 ŠD Voklo (5.d; povratek) – PŠ Trboje

 

Sprememba v voznem redu šolskega avtobusa zaradi del na cesti Žerjavka – Prebačevo

 Dela na omenjenem cestnem odseku bodo predvidoma končana do 31.12.2020. Časovni razpored voženj ostaja enak, smer vožnje šolskega avtobusa pa do takrat poteka takole:

Prihod: Čirče – Prebačevo – Voklo – Voglje – Trboje – Žerjavka (avtobus obrne) – Voklo – Šenčur

Povratek: Šenčur – Voklo – Trboje – Žerjavka (avtobus obrne) – Voglje – Voklo – Prebačevo

Če bodo dela končana prej, bomo smer vožnje šolskega avtobusa prej vrnili na stari režim.

  

Dostopnost