AVTOBUSNI PREVOZI:

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.

Varna pot v šolo je ena od pomembnejših nalog. Skupaj z ustanoviteljem šole vsako leto poskrbimo, da so šolske poti še varnejše: novi pločniki, omejitev hitrosti, hitrostne ovire na cesti in podobno.

Varnost v prometu je tudi tema razrednih ur in izobraževanj, ki jih izvedemo s pomočjo policista.

Telefonska številka prometnika  Arriva:  051 376 702

VOŽNJE ŠOLSKEGA AVTOBUSA 2019/2020:

PRIHOD Ura Relacija
4x, ob torkih ne 6.55, 7.45 Voge – Milje – Luže – Visoko – Hotemaže – Olševek (7.15; 8.00) – Visoko – Šenčur
4x, ob torkih ne 7.00, 7.50 Voglje – Voklo – Prebačevo – Žerjavka -Trboje (7.10; 8.00) – Voklo – Šenčur
4x, ob torkih ne 8.00 Voglje – Voklo – Šenčur
Samo ob torkih 7.15 Voge – Milje – Luže – Visoko – Hotemaže – Olševek (7.30) – Visoko – Šenčur
Samo ob torkih 7.20 Voglje – Voklo – Prebačevo – Žerjavka -Trboje (7.35) – Voklo – Šenčur
7.30 Voglje – Voklo – Šenčur
7.50 Voglje – Voklo – Prebačevo – Žerjavka – Trboje (8.00) – Voklo
  7.53 Voge – Milje – Luže (8.00) – Visoko – Hotemaže – Olševek (8.13)
ODHOD Ura Relacija
Vsak dan 13.00 Voklo – Prebačevo – Žerjavka – Trboje (13.10) – Voglje – Voklo – po potrebi Prebačevo
12.10; 13.08; 13.55; 14.55 Šenčur – Visoko – Olševek – Hotemaže – Visoko – po potrebi Voge – Luže – Šenčur (12.35; 13.35; 14.15; 15.20) – Voklo – Voglje – Trboje – Žerjavka – Prebačevo
13.50 Voklo – Trboje – Voglje – Voklo – Prebačevo
Opombe: Povratek v Voge iz OŠ Šenčur in PŠ Olševek po potrebi.

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.Šolski avtobus bo vozil po enakem razporedu kot v lanskem šolskem letu tako na matični šoli kot na vseh treh podružnicah. Do končanja gradbenih del na cesti v Žerjavki učenci vstopajo na avtobus v Trbojah ali v Prebačevem. Iz Žerjavke do Trboj je označena varna pešpot.

Prevoz za učence 4. in 5. razreda iz podružničnih šol, ki obiskujejo neobvezne izbirne predmete na centralni šoli in pouk športa v športni dvorani v Voklem, je organiziran. Za ta prevoz bodo učenci prejeli vozovnice.

VOŽNJE PLAVALNEGA AVTOBUSA 2019/2020:

PLAVALNI AVTOBUS    
ODHOD Ura Relacija
sreda 10.15 Olševek – Šenčur – Voklo – bazen Kranj
12.10 Šenčur – bazen Kranj
POVRATEK Ura Relacija
sreda 12.25 bazen Kranj – Šenčur – Olševek – Voklo
13.25 bazen Kranj – Šenčur
OPOMBE:  

DODATNE VOŽNJE ŠOLSKEGA AVTOBUSA 2019/2020:

PONEDELJEK

 • Do PŠ Voklo se za preduro pripelje k pouku NIŠ nekaj učencev 4.d (PŠ Trboje).
 • Do PŠ Voklo se za 1.uro pripeljejo k pouku ŠPO učenci 5.d (PŠ Trboje).

 Dodatne vožnje ob ponedeljkih

 • 8.15 Voklo ŠD (4.d, povratek) – Trboje
 • 9.55 Voklo ŠD (5.d, povratek) – Trboje
 • 10.10 Trboje (4.d) – Voklo ŠD
 • 11.55 Voklo ŠD (4.d, povratek) – Trboje

SREDA

 • Z avtobusom za preduro se do ŠD Voklo k pouku NIŠ pripeljejo nekateri učenci 5.d (PŠ Trboje).
 • Z avtobusom za 1.uro se do ŠD Voklo k pouku ŠPO pripeljejo ob neparnih tednih učenci 4.d (PŠ Trboje), ob parnih tednih pouka pa še ostali učenci 5.d (PŠ Trboje).

Dodatni vožnji ob sredah (prva le na 14 dni)

 • Ob neparnih tednih 8.15 Voklo (5.d, povratek) – Trboje
 • 10.00 Voklo ŠD (4.d ali 5.d, povratek) – Trboje

ČETRTEK

 • Z avtobusom za preduro se v Šenčur k pouku NRA pripeljejo nekateri učenci 4.c in 5.c (PŠ Olševek)

Dodatna vožnja ob četrtkih

 • 8.13 Šenčur (4.c, 5.c, povratek) – Olševek

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.

Prevoz za učence 4. in 5. razreda iz podružničnih šol, ki obiskujejo neobvezne izbirne predmete na centralni šoli in pouk športa v športni dvorani v Voklem, je organiziran. Za ta prevoz bodo učenci prejeli vozovnice.