INTERESNE in FAKULTATIVNE DEJAVNOSTI:

 

1. triletje Šenčur
Interesna dejavnost Učitelj Razred
Naša mala knjižnica Marijana Benedičič 1. – 3. r
Planinska šola Primož Černilec, Rok Polajnar in Maja Sirše 1. – 9.r
Planinski tabor v okviru planinske šole Primož Černilec in Rok Polajnar 1. – 9.r
Planinski tabor Laz Primož Černilec in Rok Polajnar 1. – 9.r
Nemščina skozi igro Ksenija Čebašek 2., 3. r
Sprostitvene urice Urša Tomažič 2., 3. r
OPZ  Višaji Dane  Selan 2. – 5.r
Orffova skupina FORBAND 1 Dane  Selan 2. – 5.r
Vrtičkarji Vanja Klepec 3., 4.r
Plastično maketarstvo Bine Logar 3. – 9.r
Slovenščina za tujce Maruša Robida in Ana Marija Rožman 2. – 9.r

V okviru ur podaljšanega bivanja bodo učitelji izvajali različne dejavnosti:

Dejavnost Učitelj Razred
Igre naših babic in dedkov Jerneja Križnar 1., 2.r
OPZ Vesela prepevalnica Dane Selan 1.r
Skrb za zdravje Alenka Peklenik Klančnik 1., 2.r
OPZ Nižaji Dane Selan 2., 3.r
Angleške bralne urice Neža Kern 3.r

 

2. triletje Šenčur
Interesna dejavnost Učitelj Razred
Čebelarstvo Andrej Cej 4. – 9. r
Planinska šola Primož Černilec, Rok Polajnar in Maja
Sirše
1. – 9.r
Planinski tabor v okviru planinske šole Primož Černilec in Rok Polajnar 1. – 9.r
Planinski tabor Laz Primož Černilec in Rok Polajnar 1. – 9.r
Odbojka 1 Rok Polajnar 4. – 6.r
Španske urice Urša Tomažič 4., 5. r
Vrtičkarji Vanja Klepec 3., 4.r
Multipraktik Helena Dolinar 5.r
Likovni krožek Manca Herlec 4. – 5.r
OPZ Višaji Dane  Selan 2. – 5.r
Plastično maketarstvo Bine Logar 3. – 9.r
Orffova skupina FORBAND 1 Dane Selan 2. – 5.r
Prostovoljstvo Mladi mladim Špela Jezeršek, Urša Tomažič in Mateja Potočnik Poljanšek 5. – 9.r
Slovenščina za tujce Maruša Robida in Ana Marija Rožman 2. – 9.r

 

2. in 3. triletje Šenčur
Interesna dejavnost Učitelj Razred
Čebelarstvo Andrej Cej 4. – 9. r
Knjižničarski krožek Ksenija Čebašek 6., 7. r
Planinska šola Primož Černilec, Rok Polajnar in Maja Sirše 1. – 9.r
Planinski tabor v okviru planinske šole Primož Černilec in Rok Polajnar 1. – 9.r
Planinski tabor Laz Primož Černilec in Rok Polajnar 1. – 9.r
Odbojka 1 Rok Polajnar 4. – 6. r
Odbojka 2 Rok Polajnar, Klavdija Jošt 7. – 9.r
Novinarski krožek Maruša Robida 6. – 9. r.
Bralna značka Magda Ropret 6. –  9. r.
Robotika Špela Jenko 7. – 9.r
Zimsko športni tabor v Kranjski Gori Katja O. Ahačič in Petra T. Lesar 7. – 9.r
Biti mlad je zanimivo Mateja Potočnik Poljanšek 7. – 9. r.
Igre z loparji Katja Ogorevc Ahačič 6. – 9. r
Alpsko smučanje Katja O. Ahačič in Janja Gorjanc 6. – 9. r
Šolski radio Ana Marija Rožman 6. – 9. r.
Orffov orkester FORBAND 2 Dane Selan 6. – 9.r
Mladinski pevski zbor Dane  Selan 6. – 9.r
Erasmus Ana Marija Rožman 7. r
Prostovoljstvo Mladi mladim Špela Jezeršek, Urša Tomažič, Mateja Potočnik Poljanšek 5. – 9. r
Sodobni ples in tehnike sproščanja Klavdija Jošt 7. – 9. r
Origami Jerneja Vraber Jagodic 6., 7. r
Šah Boštjan Gradišar 6. – 9. r
Mladi kuharski mojster Andreja Režek 6. r
Mladi popotnik Nada Kralj 8., 9. r
Hrvaščina Zdravko Potočnik 7. – 9. r
Prešernova bralna značka Magda Ropret 6. – 9. r
Plastično maketarstvo Bine Logar 3. – 9. r
Gledališki krožek Kaja Nakani 6. – 9. r
Slovenščina za tujce Maruša Robida in Ana Marija Rožman 2. – 9.r
Nemška bralna značka Ksenija Čebašek 6. – 9.r
Priprava na šolska športna tekmovanja športni pedagogi 6. – 9.r
Tekmovanje o sladkorni bolezni Jerneja Vraber Jagodic 8., 9.r
Male sive celice Žana Bečić 7. – 9.r
Biologija Lucija Lah 8., 9.r
Astronomija Andreja Jagodic 7. – 9.r
Logična pošast Lea Kavčič 6. – 9.r
Logika Andreja Jagodic 6. – 9.r
Vesela šola Tanja Šalamon Rodič 6. – 9.r
Bookworms – knjižni molj Barbara Stegnar 6. – 9.r 
Mladina in gore Maja Sirše 7. – 9.r
Podružnična šola Olševek
Interesna dejavnost Učitelj Razred
Naša mala knjižnica Nataša Martinjak 2, 3. r
Pohodništvo Mira Primožič, Maja Valant 2. – 5.
Spretni prsti Veronika Svoljšak 1. – 2.r
Turno-kolesarski krožek Primož Černilec 1. – 5.r
Pevski zbor I – Mavrica Mojca Gabrijel 1. in 2. r
Pevski zbor II – Zvezde Mojca Gabrijel 3. –  5. r
Vesela šola Slavka Weisseisen 4., 5. r

V okviru ur podaljšanega bivanja bodo učitelji izvajali različne dejavnosti:

Podružnična šola Olševek
Dejavnost Učitelj Razred
Folklora Janja Jagodic 1., 2.r
Zdravilne rastline Mateja Rozman 1. – 5.r
Ritmično glasbena ustvarjalnica Mateja Preložnik 1. – 5.r
Zdrav življenjski slog Petra Tomić Lesar 1. – 5.r
Podružnična šola Voklo
Interesna dejavnost Učitelj Razred
Naša mala knjižnica Darja Višnar 2. in 3. r
Igrajmo se Alenka Kern 1 in 2. r
Dramski krožek Vanja Umnik 2. in 3. raz.
Pevski zbor Alenka Kern 1., 2. in 3. r
Zdrav življenjski slog Tjaša Šolar 1. – 3.r
Podružnična šola Trboje
Interesna dejavnost Učitelj Razred
OPZ  Vezaji Andrej Cej 4., 5. r

Gledališko-glasbeni abonma 

slovenisti in Dane Selan 

Večer v knjižnici 

Ksenija Čebašek, Magda Ropret 

Zimsko športni tabor, Kranjska Gora  

Katja Ogorevc Ahačič, Petra Tomić Lesar 

Pevski vikend MLPZ 

Dane Selan 

Obisk knjižnega sejma v Ljubljani 

Ksenija Čebašek 

1.- 9.r , Planinski tabor – Planina Laz

(Julij 2023)

Primož Černilec, Rok Polajnar 

1.- 9.r , Planinski tabor , Bohinj Maj 2023 

Primož Černilec, Rok Polajnar 

Kras 

Manca Herlec, Janja Gorjanc, Nada Kralj 

(Visited 725 times, 1 visits today)
Dostopnost