Dragi učenec, draga učenka, spoštovani starši!

V šoli učenci preživite veliko časa, kjer se vam dogajajo mnoge stvari. Včasih so trenutki prijetni, včasih malce manj. Zgodi se, da se kdaj zalomi pri učenju, kdaj pri prijateljstvu, kdaj pri motivaciji, kdaj pri ljubezni. Včasih se kaj zgodi doma, pa bi o tem želel/a spregovoriti z nekom.

V takšnih primerih se lahko obrneš na nas – šolske svetovalne delavke.

V šolski svetovalni službi smo zaposlene: Mateja Potočnik Poljanšek – psihologinja, Urša Tomažič – pedagoginja, Tjaša Mehle – socialna pedagoginja, Maša Gril in Tadeja Primc Bratuš – specialni pedagoginji, Špela Jezeršek – inkluzivna pedagoginja ter Nataša Furjan Ciraj, učiteljica DSP.

Kdaj nas na šoli lahko poiščete učenci?

 • Ko ugotoviš, da ti učenje povzroča težave ali so se pojavile slabe ocene,
 • Ko iščeš informacije o poklicih in te zanima, katera srednja šola je zate bolj primerna,
 • Ko ne veš, za kateri izbirni predmet ali interesno dejavnost bi se rad/a odločil/a,
 • Ko se med sošolci ne počutiš dobro,
 • Ko prekršiš pravila šolskega reda,
 • Ko te kaj muči,
 • Ko se doma kaj zgodi in se o tem želiš pogovoriti.

Svetovalne delavke smo na voljo tudi staršem. Za srečanje se dogovorite, ko

 • Imate vprašanja o vzgoji,
 • Opažate, da ima vaš otrok učne težave,
 • Se želite pogovoriti o nadaljnjem šolanju vašega otroka.

Psihologinja Mateja Potočnik Poljanšek skrbi za:

 • vodenje dela z učenci, ki so splošno ali posebno nadarjeni,
 • koordinacijo dela z otroki s posebnimi potrebami in sodelovanje z zunanjimi strokovnimi službami s tega področja, ki se ukvarjajo z učenci naše šole,
 • evidentiranje nadarjenih in opravljanje testiranja,
 • karierno orientacijo otrok,
 • postopek odložitve všolanja,
 • postopek izbora izbirnih predmetov,
 • pogovore in svetovanje učencem predmetne stopnje ob različnih stiskah, težavah, dilemah in vprašanjih,
 • prepis in izpis učencev na naši šoli,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • individualne pogovore s starši.

Pedagoginja skrbi za:

 • vpis otrok v vrtec,
 • vpis otrok v 1. razred,
 • postopek izbora interesnih dejavnosti,
 • učence tujce in koordinacijo dodatnih ur slovenščine,
 • evidentiranje vlog za šolski sklad in subvencioniranje šole v naravi,
 • pogovore in svetovanje učencem razredne stopnje ob različnih stiskah, težavah, dilemah in vprašanjih,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • individualne pogovore s starši.

Socialna pedagoginja Tjaša Mehle skrbi za:

 • pogovore in svetovanje učencem razredne stopnje na podružničnih šolah ob različnih stiskah, težavah, dilemah in vprašanjih,
 • pripravo in izvedbo preventivnih delavnic,
 • sodelovanje pri postopku izbora interesnih dejavnosti,
 • sodelovanje pri postopku vpisa otrok v vrtec,
 • sodelovanje pri postopku vpisa otrok v 1. razred,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • individualne pogovore s starši.

Specialni pedagoginji Maša Gril in Tadeja Primc Bratuš, inkluzivna pedagoginja Špela Jezeršek in pedagoginja Nataša Furjan Ciraj skrbijo za:

 • vodenje in koordinacijo dela z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe pristojne službe,
 • vodenje dokumentacije in usmerjanje dela učiteljev in ostalih na šoli, ki profesionalno prihajajo v stik s temi otroki in njihovimi starši,
 • predlaganje in vodenje novih predlogov za uvedbo omenjenih postopkov,
 • sodelovanje z zdravniki in drugimi zunanjimi delavci, ki se morebiti tudi ukvarjajo s temi otroki,
 • izvajanje in vodenje individualnega dela z učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami.

Zaradi velikega števila ur dodatne strokovne pomoči so preko mobilne službe Osnovne šole Helene Puhar zaposlene tudi specialni pedagoginji Claudia Demšar Babnik in Andrejka Sedej. Na šolo pa prihajata tudi surdopedagoginja Sonja Iljaš ter logopedinja Maja Raduha.

Za učence, pri katerih ugotovimo učne težave, socializacijske ali vedenjske motnje in nimajo odločb o usmeritvi, bodo razredniki, psihologinja ali specialni pedagoginji pripravili izvirne delovne projekte pomoči. Ti zajemajo morebiten sklep o prilagojenem preverjanju znanja, frekvenco in časovno razporeditev nudenja individualnih pomoči ali svetovanja. Opredelimo tudi časovne intervale, v katerih evalviramo rezultate dela. Oblike in metode dela bodo prilagojene posameznikom, tako da bodo ob rednem sodelovanju laže dosegli potrebno znanje za pozitivno oceno ali izboljšali vedenje. Strokovni delavci bodo sproti evidentirali udeležbo učenca in ob izostajanju takoj obvestili starše. Koordinatorja za nadaljnjo organizacijo dela s temi učenci sta specialni pedagoginji Maša Gril in Tadeja Primc Bratuš. Skrbita za koordinacijo z razredniki in s starši. Evalvacija poteka na koordinacijskih sestankih in ob redovalnih konferencah.

Mateja Potočnik Poljanšek, univ. dipl. psih.

Govorilne ure:

 • vsak dan od 7.30 – 8.30 ter 12.00 – 13.30
 • vsak 1. četrtek v mesecu: 17.00 -18.00

(Vedno se za srečanje dogovorimo vnaprej)

Zaradi narave dela lepo prosim, da me za sestanek predhodno pokličete oz. mi pišete preko e-naslova.

 

Tjaša Mehle, soc. ped.

 • e-mail: tjasa.mehle@os-sencur.si

Uradne ure:

Zaradi narave dela se za srečanje predhodno dogovorite preko telefona ali elektronske pošte.

 • vsak dan: po dogovoru
 • vsak 1. četrtek v mesecu: 17.00 – 18.00 (v času govorilnih ur)

 

Maša Gril, specialna pedagoginja

 

Tadeja Primc Bratuš, specialna pedagoginja

 

Nataša Furjan Ciraj, pedagoginja

 • e-mail: natasa.furjan.ciraj@os-sencur.si 

 

Špela Jezeršek, inkluzivna pedagoginja

(Visited 1.825 times, 1 visits today)
Dostopnost