Učenci so naročeni na malico, lahko se odločijo tudi za kosilo. Cena:

  • zajtrk 0,80 € na dan,
  • malice 1,10 € na dan,
  • kosila od 1. do 5. razreda 3,40 € na dan,
  • kosila od 6. do 9. razreda 3,70 € na dan.

 

  • Vsi učenci malicajo v drugem odmoru, v času od 10.00 do 10.15. Kosilo dobijo po končanem pouku oziroma po šesti šolski uri. Učenci, ki ne kosijo redno, se morajo na kosilo prijaviti dan prej ali isti dan do 8.00. Vsako kosilo bo zaračunano na položnici. Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši poravnati do roka, ki je naveden na položnici.
Subvencioniranje šolske prehrane od 1. 2. 2017 dalje

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36  % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Poudarjamo, da se spremembe nanašajo le na subvencijo kosila!

Subvencioniranje malice ostaja enako kot doslej. Subvencijo malice v višini 100% cene malice prejemajo učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 53%.

Stašem predlagamo, da  pozorno pregledajo odločbe o otroških dodatkih in zneske na položnicah. V kolikor bo odločba pretečena, se obračuna polna cena obrokov.

 

Starši otrok s subvencionirano prehrano so dolžni v primeru odsotnosti otroka le-to odjaviti po postopku odjave obrokov, ki velja tudi za ostale učence (SMS, mail za odjavo obrokov ali direktno v eAsistent). Če tega ne storijo, se staršem obrok polno zaračuna.

Alergeni

Brošura-zdrava-otroska-prehrana

ENERGIJSKE-IN-SLADKE-PIJAČE

Ob-Svetovnem-dnevu-hrane-16

Vpliv-hrane-na-vedenje-otrok-in-mladostnikov-1

Zdrava-prehrana-otrok-im-mladostnikov

Naložite si mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ? Preverite prehranski profil živila. Bo zasvetila zelena, oranžna ali rdeča? veskajjes.si/

Priporočam v branje:

Elaine Hollingsworth: Vzemite zdravje v svoje roke, Založba Ara.

Michael Pollan: Konec hrane

Michael Pollan: V obrambo hrani.

Michael Pollan: Dilema vsejedca.

Robert H. Lustig: Mastna laž, grenka resnica o sladkorju

Anita Šupe: Resnice in laži o hrani

Priporočamo ogled:

SLADKOR V PREHRANI OTROK – oddaja Ambulanta 202 na Valu 202 – http://tvslo.si/#ava2.157326555;;

ZAKAJ SE REDIMO? – oddaja Ambulanta 202 na Valu 202 – pogovor z avtorjem knjige Mastna lažali grenka resnica o sladkorju dr. Robertom Lustigomhttp://4d.rtvslo.si/arhiv/ambulanta-202/174274655

SLADKI UBIJALEC – Tarča, informatvna oddaja RTV SLO1http://www.rtvslo.si/zdravje/tarca-sladki-ubijalec/338077

TRANSMAŠČOBE: SKRITE, NEVARNE, LEGALNE – Tarča, informativna oddaja RTV SLO1 16. 7. 2015 http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174346818

NOVO!

ODJAVA/PRIJAVA obrokov preko eAsistenta od 1.10. 2015 dalje – Odjava-prijava obrokov eAsistent

 

(Visited 28.088 times, 22 visits today)
Dostopnost