E-POŠTA UČITELJEV:

Razredna stopnja:

RAZ. 

UČITELJ 

1.a 

Andrej Bajželj 

andrej.bajzelj@os-sencur.si 

1.a 

Jerneja Križnar 

jerneja.kriznar@os-sencur.si 

1.b 

Maja Flerin 

maja.flerin@os-sencur.si 

1.b 

Zala Vilhar 

zala.vilhar@os-sencur.si 

1.e 

Monika Čufer 

monika.cufer@os-sencur.si 

1.e 

Andreja Režek 

andreja.rezek@os-sencur.si 

2. a 

Melita Orehar 

melita.orehar@os-sencur.si  

2. b 

Neda Tomlje 

neda.tomlje@os-sencur.si 

3. a 

Marijana Benedičič 

marijana.benedicic@os-sencur.si 

3. b 

Eva Česnik 

eva.cesnik@os-sencur.si 

4. a 

Tjaša Ogris 

tjasa.ogris@os-sencur.si 

4. b 

Mojca Gabrijel 

mojca.gabrijel@os-sencur.si 

4. e 

Nataša Zajc 

natasa.zajc@os-sencur.si 

5. a 

Maja Valant 

maja.valant@os-sencur.si 

5. b 

Helena Dolinar 

helena.dolinar@os-sencur.si 

OPB 4 

Mira Keršmanc 

mira.kersmanc@os-sencur.si 

OPB 5 

Alenka Peklenik Klančnik 

alenka.peklenik.klancnik@os-sencur.si 

OPB 6 

Maja Okorn 

maja.okorn@os-sencur.si 

OPB 7 

Jerneja Vraber Jagodic 

jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si 

OPB 8 

Ana Petek Rahmatullin 

ana.petek@os-sencur.si 

OPB 

Manca Herlec 

manca.herlec@os-sencur.si 

TJA 

1.-3.r  

Neža Kern 

neza.kern@os-sencur.si 

 

Predmetna stopnja:

 

PREDMET 

UČITELJ 

 

SLJ 

Magda Ropret 

magda.ropret@os-sencur.si 

6. c 

SLJ, TJA 

Katja Golouh 

katja.golouh@os-sencur.si 

9. b 

SLJ 

Olga Tomažič  

olga.tomazic@os-sencur.si 

8.c 

ZGO, GEO, DKE 

Maja Sirše 

maja.sirse@os-sencur.si 

9.c 

SLJ 

Maruša Robida  

marusa.robida@os-sencur.si 

8. b 

SLJ 

Ana Marija Lednik 

ana.marija.lednik@os-sencur.si 

7.c 

TJA 

Žana Bečić 

zana.becic@os-sencur.si 

7.b 

TJA 

Barbara Stegnar

barbara.stegnar@os-sencur.si 

 

SLO, FRA, GKL 

Katarina Klajn 

katarina.klajn@os-sencur.si 

 

ZGO 

Boštjan Gradišar

bostjan.gradisar@os-sencur.si 

 

GEO 

Nada Kralj 

nada.kralj@os-sencur.si 

7.d 

LUM 

Manca Herlec 

manca.herlec@os-sencur.si 

 

GOS 

 

Milena Renko  

milena.renko@os-sencur.si 

7.a 

NAR 

Ajda Premrl 

ajda.premrl@os-sencur.si 

9.d 

MAT, FIZ 

Ana Petek Rahmatullin 

ana.petek@os-sencur.si 

 

MAT, TIT 

Maja Naglič  

maja.naglic@os-sencur.si 

 

MAT, TIT 

Špela Jenko 

spela.jenko@os-sencur.si 

 

MAT, TIT 

Jana Šturm 

jana.sturm@os-sencur.si 

9.a 

KEM, 

POK 

Jerneja Vraber Jagodic jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si 

8.a 

MAT, FIZ 

Andreja Jagodic

andreja.jagodic@os-sencur.si 

 

MAT 

Tanja Šalamon Rodič 

tanja.salamon.rodic@os-sencur.si

6.a 

TJA 

Ana Satler 

ana.satler@os-sencur.si 

 

GUM 

 

Dane Selan 

dane.selan@os-sencur.si 

6.d 

NAR, BIO 

Lucija Lah 

lucija.lah@os-sencur.si 

8.d 

LUM 

Maja Okorn 

maja.okorn@os-sencur.si 

 

ŠPO 

Katja Ogorevc Ahačič 

katja.ogorevc.ahacic@os-sencur.si 

 

ŠPO 

Rok Polajnar 

rok.polajnar@os-sencur.si 

 

ŠPO 

Primož Černilec 

primoz.cernilec@os-sencur.si 

 

ŠPO 

Štefka Svetelj  

stefka.svetelj@os-sencur.si 

 

ŠPO 

Petra Tomić Lesar 

petra.lesar@os-sencur.si 

 

RAČ 

Janja Gorjanc  

janja.gorjanc@os-sencur.si 

 

NEM 3 

Ksenija Čebašek 

ksenija.cebasek@os-sencur.si 

 

Podružnične šole:

PŠ Olševek:

 

RAZRED 

 

UČITELJ 

1. c 

Janja Jagodic 

janja.jagodic@os-sencur.si 

1. c 

Veronika Svoljšak 

veronika.svoljsak@os-sencur.si 

   2.c 

Vanja Klepec 

vanja.klepec@os-sencur.si

3. c 

Nataša Martinjak 

natasa.martinjak@os-sencur.si 

4. c 

Mira Primožič 

mira.primozic@os-sencur.si 

5. c 

Slavka Weisseisen 

slavka.weisseisen@os-sencur.si 

ŠPO, 

OPB 

Petra Tomić Lesar 

petra.lesar@os-sencur.si 

TJA,  

OPB 

Anja Dominko 

anja.dominko@os-sencur.si 

OPB, 

GUM 

Ajda Dudakova 

ajda.dudakova@os-sencur.si 

 

PŠ Voklo: 

RAZRED 

UČITELJ 

1. d 

Manja Primožič 

manja.primozic@os-sencur.si 

1. d 

Darija Orehek 

darija.orehek@os-sencur.si 

2. d 

Vanja Umnik 

vanja.umnik@os-sencur.si  

3. d 

Darja Višnar 

darja.visnar@os-sencur.si 

OPB 

Špela Jezeršek 

spela.jezersek@os-senucr.si 

OPB 

Mateja Rozman 

mateja.rozman@os-senucr.si 

OPB 

Milena Renko 

milena.renko@os-sencur.si 

TJA 

Tadeja Tomlje 

tadeja.tomlje@os-sencur.si 

 

PŠ Trboje: 

RAZRED 

UČITELJ 

4. d 

Tanja Bogataj 

tanja.bogataj@os-sencur.si 

5. d 

Andrej Cej 

andrej.cej@os-sencur.si 

 

Vodstvo in šolska svetovalna služba: 

ŠOLSKA  

SVETOVALNA  

SLUŽBA 

 

Mateja Potočnik Poljanšek mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si 

Milica Jesenovec  

milica.jesenovec@os-sencur.si 

Tadeja Primc Bratuš  

tadeja.primc.bratus@os-sencur.si 

Maša Gril  

masa.gril@os-sencur.si 

POMOČNIKA RAVNATELJICE 

Zdravko Potočnik  

zdravko.potocnik@os-sencur.si 

 

Stanka Naglič  

stanka.naglic@os-sencur.si 

RAVNATELJICA 

Majda Vehovec 

ravnatelj@os-sencur.si 

Dostopnost