Aktivnosti po mesecih

 

Oktober – Izdelavna poročila projektnega sestanka za spletno stran
Oktober – Dokončna izdelava vprašalnikov za raziskavo o mladostniški identiteti
November – Izmenjava predstavitev na temo narodnih junakov
November – Pripravimo prve prispevke za zaključno brošuro
November – Izvedeno anketo med učenci devetih razredov
December – Vrednotenje vprašalnikov raziskaveZačnemo pripravljati zaključno prireditev
Do 15. januarja – Rezultate nacionalne raziskave pošljemo ekipi v Turčijo
Do 15. februarja – Turški tim opravi primerjalno analizo raziskavePriprava zaključne prireditvePriprava nacionalnega programa za srečanje v Bursi
Marec – Nadaljujemo s pripravami za kulturni dogodekRezultate raziskave predstavimo učencem, ki so v njej sodelovali
Od 14. do 21. apr. 2010 – srečanje v Bursi, Turčija
Maj – Kulturni dogogodek posvečen projektu
Maj, junij – Brošura v zaključni fazi
Zaključek projekta na srečanju v Toledu, Španija: July 1-5, 2010

 

Activities by month:

October – project meeting report on project web site
October – completion of Youth identity questionnaires
November – presentations on national heroes
November – writing articles for the brochure
November – 9 graders survey on Youth identity
December – Evaluation of the surveyPreparations for the final presentations
15th January – deadline Results are sent to Turkey
15th February – deadline Comparative analysis completed by Turkish teamPreparations for the final presentationsNational preparations for the meeting in Bursa, Turkey
March Preparations for the final presentationsResults of the survey are presented to the students involved
14th -21st Apr. 2010 project meeting in Bursa, Turkey
May Cultural show dedicated to the project
May, June finalizing the brochure
Final project meeting in Toledo, Spain,  July 1st -5th , 2010

 

Osrednja tema projekta bo medkulturni dialog. Projekt smo poimenovali European patchwork (krpanka sestavljena iz različnih koščkov, vzorčkov), saj Evropsko identiteto vidimo kot enoten okvir sicer različnih narodov.

V prvem letu projekta bomo najprej ugotovili koliko partnerji poznamo kulturo drug drugega in Evropsko unijo. V ta namen bodo učenci izvedli kviz, kateremu bodo na vseh šolah sledile predstavitve partnerskih držav in njihovih kultur. Sledilo bo likovno ustvarjanje predstavitve lastne kulturne dediščine, ki si jih bomo partnerji med seboj izmenjali.   V končni fazi bomo izdelali posterje, sestavljene iz likovnih del vseh partnerjev, torej nekakšno evropsko  sestavljenko.

V drugem letu bo raziskava usmerjena zlasti v proučevanje identitete mladih. Radi bi ugotovili razlike, ki so pogojene z različnim narodnim in kulturnim ozadjem ter na drugi strani elemente, ki so značilni za vse mladostnike v Evropi. Vrhunec projekta bo kulturni dogodek, sinhrono izveden  v vseh partnerskih šolah ob Dnevu Evrope 2010. Le ta bo posvečen kulturni pestrosti partnerskih narodov in sobivanju v Evropski uniji oziroma v Evropi.

Za bolj prijateljsko komunikacijo med partnerji bomo izdelali slovarček nekaterih izrazov v vseh jezikih partnerjev in v angleškem jeziku, ki je jezik sporazumevanja med partnerji.

 Učitelji se bomo tudi učili drug od drugega, spoznali različne šolske sisteme in pedagoško prakso. Projektne aktivnosti bodo predstavljene na spletni strani in v zaključni brošuri.

PRESENTATION ON THE PROJECT

The conducting thread of the European Patchwork project is intercultural dialogue. European identity has been conceived as a collage of different cultures which should constitute a common – European frame; hence the name of the project. In the first part of the project, which is the quiz, the knowledge of the cultures of the partnership countries and European Union will be identified; the quiz will be followed by national presentations and an exhibition on partnership cultures which will be upgraded in the form of an artistic poster composed with ethnic heritage themes. Students in each partnership school will provide artwork which will be exchanged and incorporated into European patchwork.

The second year of the project will be dedicated to a research on young adolescents’ identity which will partly consist of national specifics as well as their similarities.

The peak of the project will be drama and musical shows performed on each partnership school on the occasion of Europe Day, 9th May 2010, dedicated entirely to the cultural diversity of the partnership nations and symbiosis in European Union.

By making communication among partners even friendlier, mini phrase-books in all partnership languages and English will be produced. Educational systems together with classroom and teaching practices will be compared. Project website and brochure will be created.

(Visited 95 times, 1 visits today)
Dostopnost