STIKI MED ŠOLO IN STARŠI:

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so praviloma prvi četrtek v mesecu ob 17. uri v Šenčurju, na podružničnih šolah pa vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo v času dopoldanskih govorilnih ur, ki bodo navedene v publikaciji in na spletni strani šole.

 

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2022/23:

6. oktober, 10. november, 1. december, 5. januar, 2. februar, 2. marec, 6. april, 4. in 25. maj.

Zbiralne akcije odpadnega papirja so v Šenčurju vedno na dan popoldanskih govorilnih ur od 10. ure dalje do 10. ure naslednjega dne;  na podružnicah pa le 6. oktobra in 25. maja. Zbiralnik papirja v Šenčurju bo na severni strani športne dvorane.

Razredna stopnja:

Matična šola – Šenčur:   
RAZ. UČITELJ DOPOLDAN POP.
1.a

Melita Orehar

melita.orehar@os-sencur.si

1.četrtek 11.20-12.05 K5A U5A
1.a

Jerneja Križnar

jerneja.kriznar@os-sencur.si

1.četrtek 11.20-12.05 K5A U5A
1.b Neda Tomlje 
neda.tomlje@os-sencur.si
1. petek 9.10-9.55 K5A U4A
1.b Andreja Režek 
andreja.rezek@os-sencur.si
1.petek 9.10-9.55 K5A U4A
1.a in 1.b

Zala Vilhar

zala.vilhar@os-sencur.si

1.petek 12.10 – 13.00 K2A

U5A

U4A

2. a

Andrej Bajželj

andrej.bajzelj@os-sencur.si

1.sreda 9.10-9.55 K5A U3A
2. b

Maja Flerin

maja.flerin@os-sencur.si

1.sreda 11.20 – 12.05 K5A U6A
2.e

Monika Čufer

monika.cufer@os-sencur.si

1. torek 11.20 – 12.05 K5A U1A
3. a

Marijana Benedičič

marijana.benedicic@os-sencur.si

1.petek 10.15 – 11.00 K5A U7A
3. b

Vanja Klepec

vanja.klepec@os-sencur.si

1.četrtek 10.15 – 11.00 K5A U8A
4. a

Tjaša Ogris

tjasa.ogris@os-sencur.si

1.petek 10.15 – 11.00 U10A U10A
4. b

Nataša Zajc

natasa.zajc@os-sencur.si

1.četrtek 8.20 – 9.05 U9A U9A
5. a

Maja Valant

maja.valant@os-sencur.si

1.torek 9.10  –  9.55 U4C U4C
5. b

Helena Dolinar

helena.dolinar@os-sencur.si

1.petek 11.20-12.05 U5C U5C
5. e

Mojca Gabrijel

mojca.gabrijel@os-sencur.si

1.četrtek 9.10 – 9.55 U3C U3C
OPB 1

Jerneja Križnar

neja.kriznar@os-sencur.si

1.četrtek 11.20 – 12.05 K5A U5A
OPB 2

Andreja Režek

andreja.rezek@os-sencur.si

1. petek 9.10-9.55 K5A U5A
OPB 3

Špela Jezeršek

spela.jezersek@os-sencur.si

1. četrtek 11.20 – 12.05 K5A K5A
OPB 4

Alenka Peklenik Klančnik

Alenka.peklenik.klancnik@os-sencur.si

1.ponedeljek 10.40 – 11.20 K5A K5A
OPB 5

Manja Primožič

manja.primozic@os-sencur.si

1. torek 12.10 -12.55 K2A K2A
OPB 6

Neža Kern

neza.kern@os-sencur.si

1. četrtek 12.10 – 12.55 K2A K2A
OPB 7

Ana Vidmar

ana.vidmar@os-sencur.si

1. četrtek 9.10 – 9.55 K4B K4B
OPB 8

Jerneja Vraber Jagodic

jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si

3. petek 10.15 – 11.00 K4B U10B

TJA

1.-3.r

Neža Kern

neza.kern@os-sencur.si

1.  četrtek 12.10 – 12.55 K2A K2A

TJA

4., 5.r

Manja Primožič

manja.primozic@os-sencur.si

1.torek 12.10 -12.55 K2A K2A
Podružnična šola Olševek  

   

RAZRED  

   

UČITELJ  

   

DOPOLDAN  

   

POPOLDAN  

1. c  

Janja Jagodic  

janja.jagodic@os-sencur.si  

1. četrtek 

10.15–11.00 (v kabinetu)  

učilnica 1. c  
1. c  

Kaja Kozjek 

kaja.kozjek@os-sencur.si 

1. ponedeljek 

10.15-11.00 (v kabinetu) 

učilnica 1.c 
2.c

Veronika Svoljšak 

 veronika.svoljsak@os-sencur.si  

1.četrtek  

11.20–12. 05 (v kabinetu)

učilnica 2.c 
3. c  

Nataša Martinjak  

natasa.martinjak@os-sencur.si  

1. torek  

10.15–11.00 (v kabinetu)  

učilnica 3.c 
4. c  

Mira Primožič  

mira.primozic@os-sencur.si  

1. sreda  

9. 10 -  9. 55 (v kabinetu)  

Učilnica 4.c  
5. c  

Slavka Weisseisen  

slavka.weisseisen@os-sencur.si  

1. ponedeljek  

11.20- 12.05(učilnica/kabinet)  

učilnica 5. c  

ŠPO,  

OPB  

Petra Tomić Lesar  

petra.lesar@os-sencur.si  

1.petek 

9.10-9.55  

zbornica  

 TJA,   

OPB  

Mateja Preložnik 

mateja.preloznik@os-sencur.si  

1. petek 

12.10 – 12.55 (kabinet) 

Zbornica  

  

Podružnična šola Voklo  

RAZRED   UČITELJ   DOPOLDAN   POPOLDAN  
1. d 

Vanja Umnik 

vanja.umnik@os-sencur.si 

1.       četrtek, zbornica 10.15- 11.00  

učilnica 1.d 

  

1. d  

Darija Orehek  

darija.orehek@os-sencur.si  

        1.četrtek, zbornica      10.15- 11.00       učilnica 1.d  
2. d  

Alenka Kern 

alenka.kern@os-sencur.si  

1.četrtek, zbornica  

9.10 – 9.55 

učilnica 2.d  
3. d  

Darja Višnar  

darja.visnar@os-sencur.si  

1. ponedeljek  

11.20-12.05  

zbornica  
OPB 

Anja Lesjak 

anja.lesjak@os-sencur.si 

1.torek 

10:15-11:00  

zbornica  
OPB in ŠPO 

Tjaša Šolar 

tjasa.solar@os-sencur.si  

1.ponedeljek 

10.15-11.00    

zbornica  

  

Podružnična šola Trboje  

RAZRED   UČITELJ   DOPOLDAN   POPOLDAN  
4. d  

Tanja Bogataj  

tanja.bogataj@os-sencur.si  

1. sreda  11.20 – 12.05 (knjižnica) učilnica 4. d  
5. d  

Andrej Cej  

andrej.cej@os-sencur.si  

1.sreda 10.15 – 11.00  

(knjižnica)  

učilnica 5. d  
 TJA   Tadeja Tomlje 
tadeja.tomlje@os-sencur.si 
1.       torek 
12.10.-12.55 
zbornica 

  

 

Predmetna stopnja

  PREDMET   UČITELJ   DOPOLDAN   POP.  
   SLJ  

Magda Ropret  

magda.ropret@os-sencur.si  

1.torek 9.10- 9.55   knjižnica   knjižnica  
7. c    TJA  

Katja Golouh  

katja.golouh@os-sencur.si  

torek 10.15-11.00   K3B   U5B  
6. c   SLJ, ZGO 

Olga Tomažič   

olga.tomazic@os-sencur.si  

torek 9.10-9.55   K3B   U4B  
9. c   ZGO, GEO 

Maja Sirše  

maja.sirse@os-sencur.si  

pon 10.15 – 11.00   K1B   U2B  
7. d   SLJ  

Maruša Robida   

marusa.robida@os-sencur.si  

četrtek 9.10 – 9.55   K3B   U7B  
9. b   SLJ  

Ana Marija Rožman 

ana.marija.rozman@os-sencur.si  

sreda 9.10–9.55   K3B   K3B  
8. c   TJA  

Žana Bečić  

zana.becic@os-sencur.si  

četrtek 9.10 – 9.55   U6B   U6B  
8. b   TJA   Barbara Stegnar barbara.stegnar@os-sencur.si   petek 10.15 – 11.00   K2B   U8B 
   SLJ 

Kaja Nakani 

kaja.nakani@os-sencur.si

petek 9.10 – 9.55    K3B  U1B 
 7. b  ZGO, DKE 

Boštjan Gradišar 

bostjan.gradisar@os-sencur.si  

torek 10.15 – 11.00   K1B  K1B  
   GEO  

Nada Kralj  

nada.kralj@os-sencur.si  

torek 11.20 – 12.05  K1B   K1B  
8.d   LUM  

Manca Herlec  

manca.herlec @os-sencur  

3.torek 8.20 – 9.05  K6A  

U12A  

  

   FRA  Martina Kešnar  dogovor      
7.a   TJA, SLJ  

Ana Satler 

ana.satler@os-sencur.si 

četrtek 8.20- 9.05   K2B   U3B  
   MAT, TIT  

Maja Naglič   

maja.naglic@os-sencur.si  

3. torek 10.15 -11.00   K6B   K6B  
   MAT, TIT  

Špela Jenko  

spela.jenko@os-sencur.si  

3. četrtek 10.15 – 11.00   K6A   K6A  
 9. d  MAT, TIT  

Jana Šturm  

jana.sturm@os-sencur.si  

3. torek 8.20 – 9.05   K6A   U13A  
8.a  

KEM,  

POK  

Jerneja Vraber Jagodic jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si   3. petek 10.15 – 11.00   K4B   U10B  
9.a   MAT, FIZ   Andreja Jagodic andreja.jagodic@os-sencur.si   3. petek 9.10 – 9.55   K4B   U13B  
 6.d  MAT   Tanja Šalamon Rodič tanja.salamon.rodic@os-sencur.si   3. torek 9.10 – 9.55   K6B   U11B  
6.b  

GUM  

  

Dane Selan  

dane.selan@os-sencur.si  

1. pon. 10.15-11.00   K2C    K2C  
   NAR, BIO  

Lucija Lah  

lucija.lah@os-sencur.si  

1.četrtek 11.20-12.05  

K4B  

  

  U1C  
    Ana Vidmar
ana.vidmar@os-sencur.si
   1.četrtek 9.10 – 9.55   K4B K4B

 6.a 

 

MAT 

Lea Kavčič 

lea.kavcic@os-sencur.si 

 

3. torek 8.20 – 9.05  K4B  U9B 
   ŠPO  

Katja Ogorevc Ahačič  

katja.ogorevc.ahacic@os-sencur.si  

1. sreda 11.20 – 12.05   KŠPO  
   ŠPO  

Rok Polajnar  

rok.polajnar@os-sencur.si  

1.petek 10.15 – 11.00  KŠPO  
   ŠPO   Primož Černilec primoz.cernilec@os-sencur.si   1.pon 9.10-9.55  KŠPO  
   ŠPO  

Štefka Svetelj   

stefka.svetelj@os-sencur.si  

1.pon 8.20 – 9.05   Tajništvo 
   ŠPO  

Petra Tomić Lesar  

petra.lesar@os-sencur.si  

1.petek 9.10-9.55   KŠPO  
  ŠPO 

Klavdija Jošt 

klavdija.jost@os-sencur.si 

1.četrtek 9.10-9.55  KŠPO 
   RAČ  

Janja Gorjanc   

janja.gorjanc@os-sencur.si  

1. pon. 8.20 – 9.05   K6B  
   NEM 1  

Ksenija Čebašek  

ksenija.cebasek@os-sencur.si  

1. pon. 9.10 – 9.55   Knjižnica 
  ŠPA 

Ingrid Škofic 

ingrid.skofic@gmail.com 

1. sreda 12.10 – 13.00  zbornica 
  NIP, NI2, NI3  Zdravko Potočnik; zdravko.potocnik@os-sencur.si  ponedeljek. po dogovoru  kabinet 
Šolska svetovalna služba

Mateja Potočnik Poljanšek 

mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si 

po dogovoru  K5B 

Urša Tomažič

ursa.tomazic@os-sencur.si

po dogovoru  K2B 

Tadeja Primc Bratuš  

tadeja.primc.bratus@os-sencur.si 

po dogovoru  K3A 

Maša Gril  

masa.gril@os-sencur.si 

po dogovoru  K1A 

Lara Jeraj

Lara.jeraj@os-sencur.si

po dogovoru  K2B

 

Pomočnika ravnateljice, ravnateljica
POMOČNIKA RAVNATELJICE 

Zdravko Potočnik  

zdravko.potocnik@os-sencur.si 

po dogovoru  tajništvo 
 

Štefka Svetelj

stefka.svetelj@os-sencur.si

po dogovoru  tajništvo 
RAVNATELJICA 

Stanka Naglič

ravnatelj@os-sencur.si 

po dogovoru  tajništvo 

Letno organiziramo vsaj dva roditeljska sestanka:

  • Roditeljski sestanki bodo dvakrat letno in sicer v septembru 2022 in februarju in marcu 2023.

Šola za starše: 

(Visited 1.363 times, 1 visits today)
Dostopnost