STIKI MED ŠOLO IN STARŠI:

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so praviloma prvi četrtek v mesecu ob 17. uri v Šenčurju, na podružničnih šolah pa vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo v času dopoldanskih govorilnih ur, ki bodo navedene v publikaciji in na spletni strani šole.

 

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2023/24:

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2023/24:
5. oktober, 9. november, 7. december, 4. januar, 1. februar, 7. marec, 4. april, 9. in 30. maj

Zbiralne akcije odpadnega papirja so v Šenčurju vedno na dan popoldanskih govorilnih ur od 10. ure dalje do 10. ure naslednjega dne; na podružnicah pa le 5. oktobra in 30. maja. Zbiralnik papirja v Šenčurju bo na severni strani športne dvorane.

Razredna stopnja:

Dodano v mesecu septembru 2024.

Šenčur: 

  •  

PŠ Olševek: 

  •  

PŠ Voklo: 

  •  

PŠ Trboje: 

  •  

Predmetna stopnja

Dodano v mesecu septembru 2024.

Šolska svetovalna služba

Letno organiziramo vsaj dva roditeljska sestanka:

  • Roditeljski sestanki bodo dvakrat letno in sicer v septembru 2023 in februarju in marcu 2024.

Šola za starše, četrtek, 23. 11. 2023:

Doroteja Lešnik Mugnaioni: Reševanje konfliktov in nenasilna komunikacija

(Visited 2.584 times, 1 visits today)
Dostopnost