PONUJENI RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE

Tabori in šola v naravi:

2.r Športno – naravoslovni tabor CŠOD, OE Lipa, Črmošnjice, Semič -11.3.-15.3. 2024, okoli 80 EUR s prevozom

3.r Športno-naravoslovni tabor CŠOD Fara, Fara – 20.5.-24.5. 2024 , okoli 85 EUR s prevozom

4.r Letna šola v naravi , Savudrija -3. 6. – 7.6. 2024, okoli 165 € + prevoz cca. 45 €

5.r  Zimska šola v naravi , Bohinj , 18.3 – 22.3.2024, okoli 240 €

6.r  Naravoslovni tabor, Pohorje, 29.5.-31.5. 2024, 82 € + prevoz

Tabori in enodnevne dejavnosti za nadarjene in radovedne učence: 

6.–9. r   S kolesi do Protokolarnega objekta Brdo, Brdo, September 2023

6.–9. r   Avstrijska Koroška, Celovška kotlina, September 2023     

8.–9. r   Kočevsko, Kočevska reka, grad Kostel, april 2024               

5.- 9. r   Iščem se v gibu, besedi in igri, CŠOD  Cerkno , 24. – 26. 11. 2023               

9.r Delavnice za devetošolce, Gimnazija Škofja Loka, Oktober 2023                 

5.–9. r   11. Festival naše prihodnosti, OŠ Orehek, November 2023            

8., 9. r.  Delavnice sproščanja, OŠ Šenčur, nov. 23 – april 2024     

4.in 5.r Za()kaj sem že nadarjen/a? , OŠ Šenčur, marec, april 2024  

8.–9.r  Robotika, Špela Jenko    bivanje + prevoz                

6.–9. r   Jesenski geografski tabor, CŠOD Planica, 8.-10. 9. 2023  

Izbirne dejavnosti:     

1.- 9.r    Planinski tabor, Planina Laz, Julij 2024,   240 eur                 

1.- 9.r    Planinski tabor, Tolmin, maj 2024, 90 eur s prevozom     

6.-9r. Pevski vikend, Oktober- november 2023, 70 eur s prevozom

 

Stroški prevoza so odvisni od števila prijavljenih. Dejavnosti bodo izvedene, če bo prijavljenih dovolj učencev (kriterij število spremljevalcev in stroški). 

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.  

(Visited 1.275 times, 1 visits today)
Dostopnost