ŠOLA V NARAVI, TABORI:

 

Izbirne dejavnosti za nadarjene in radovedne  učence:

Da bi zadostili različnim interesom, staršem in učencem nudimo pester seznam dejavnosti, katere izberejo sami, oz. eno od njih. 

Načrtujemo:

 1. TABORI ZA NADARJENE IN RADOVEDNE UČENCE
 • Vikend tabor v CŠOD Vojsko: Robotika z Lego Mindstorms. Za učence od 6. do 9. razreda, datum: 11. do 28.11.2021. Skupaj z OŠ Orehek.
 • Vikend tabor v CŠOD Breženka: Morska raziskovanja in potepanja. Za učence od 7. do 9. razreda, datum: 03. do 13.03.2022. Skupaj z OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem.
 1. ENODNEVNI STROKOVNI PROGRAM
 • Za učence 5. do  7. razreda je potrjen  enodnevni strokovni program Groharjeva hiša v Sorici. Tako bodo, 20 naših učencev in 2 učiteljici v sredo, 20. oktobra 2021, odšli na glasbeno-likovne ustvarjalne delavnice. 
 1. FESTIVAL NAŠE PRIHODNOSTI
 • Tudi v šol. letu 2021/22  naj bi na OŠ Orehek pripravili Festival naše prihodnosti – sobotno srečanje za nadarjene in radovedne. Zaenkrat še nimamo nobenih informacij, verjetno bo srečanje izvedeno zgolj v primeru dobre epidemiološke slike.
 1. DELAVNICE NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA
 • Tudi za delavnice za nadarjene učence 9. razreda na Gimnaziji Škofja Loka še ne vemo natačno če se bodo izvedle in na kakšen način. Mogoče na daljavo. Učenci bodo o tem pravočasno obveščeni.
 1. FINANČNO OPISMENJEVANJE
 • Za učence 7. razreda bo učiteljica Stanka Naglič izvedla 4 urno delavnico z naslovom Finančno opismenjevanje. Prizadevamo si, da bi v sklopu te tematike bil možen ogled banke in njenega poslovanja.
 1. KDO SEM JAZ
 • Delavnice o identiteti nadarjenih in radovednih, o njihovih potrebah, socialni mreži, čustveni inteligenci bom izvajala psihologinja in koordinatorica nadarjenih. V delavnice bodo bili vključeni vsi nadarjeni učenci 4. in 5. razreda, tudi obe podružnici. Učenci bodo eno od tem lahko izbrali sami.
 1. PROSTOVOLJNO DELO
 • Nadarjene učence bomo še posebej nagovorili k delu za druge. Vključevali se bodo v različne dejavnosti: nudenje pomoči učno šibkejšim, druženje osamljenim učencem, skrb za socialne odnose…To je tako odlična priložnost za osebnostni razvoj, da bi jo bilo škoda zamuditi.
 1. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
 • Učenci bodo, skupaj z mentorji, posebej povabljeni k izdelavi raziskovalne naloge, katero predstavijo v okviru Gibanja znanost mladini.
 1. TEKMOVANJA
 • Veliko naših nadarjenih, talentiranih in radovednih učencev bo tekmovalo na različnih področjih znanja.
 1. GLEDALIŠKA DEJAVNOST
 • Učenci so zelo aktivni tudi na področju gledališča, giba, umetnosti v najširšem pomenu.
 1. ŠPORT
 • Veliko nadarjenih in radovednih učencev je talentiranih in vztrajnih v različnih športnih panogah (vse leto).
 1. GLASBA
 • Nekaj nadarjenih učencev je tudi izjemno talentiranih na glasbenem področju. Večina od njih obiskuje Glasbeno šolo v Kranju, nekateri še v Glasbenih šoli Domžale, Tržič. Naši učenci obiskujejo tudi  PIANO FORTE.
 1. SODELOVANJE S STARŠI
 • Starši naših nadarjenih in radovednih učencev bodo vabljeni, da pripravijo kakšno zanimivo delavnico, predavanje ali predstavitev.
 1. RAZNO –morebitne dejavnosti med letom
 • Nekatere dejavnosti se zgodijo med letom, zunanje inštitucije nas povabijo k sodelovanju… Tudi k tovrstnim dejavnostim bodo nadarjeni učenci povabljeni. Obveščanje bo sprotno.

 

Učenci si bodo sami izbrali eno  ali več od naštetih dejavnosti. Predvideva se, da vsak učenec v okviru dejavnosti za nadarjene opravi 10 ur na leto. Nekateri bodo verjetno opravili več ur. Interesi so različni, hkrati tudi razpoložljivi čas teh učencev.

Na taborih bosta po dva učitelja – spremljevalca, ki bosta obenem pripravila tudi del vsebin.

Za raziskovalno delo si učenci sami izberejo mentorja oz. učitelj sam povabi učenca(ce) k izdelavi naloge.

Vse ostale dejavnosti (=delavnice) bo opravila šolska psihologinja oz. bo k realizaciji povabila učitelje, mogoče tudi zunanje strokovne sodelavce.

Mogoče bodo nekatere dejavnosti odpovedane, če bo epidemiološka slika neugodna. Nekatere dejavnosti bomo, po potrebi, izvedli v on-line verziji.

Predvsem pa bo tudi to šolsko leto zaznamovala iznajdljivost in ustvarjalnost ne samo učencev, temveč tudi mentorjev, izvajalcev.

Plavanje

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.

 

 

(Visited 189 times, 1 visits today)
Dostopnost