PONUJENI RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE

 

Tabor/šola v naravi

Lokacija

Predviden rok

Odgovorna  oseba

Predvideni stroški

2. r

Športno – naravoslovni tabor CŠOD OE Lipa

Črmošnjice, Semič

29.5.2023-

1.6.2023

Andrej Bajželj

okoli 75 € s prevozom

3. r

Športno-naravoslovni tabor

CŠOD Fara

 

Fara

8.5.-12.5.2023

Darja Višnar

okoli 75 € s prevozom

4. r

Letna šola v naravi

Savudrija

5. 6. – 9.6. 2023

Petra Tomić Lesar, Mira Primožič

okoli 165 € + prevoz cca. 35 €

5. r

Zimska šola v naravi

Bohinj

27. 3. – 31. 3. 2023

Klavdija Jošt

220 € + prevoz

6. r

Naravoslovni tabor

Pohorje

31. 5. – 2. 6. 2023

Jana Šturm

69 € + prevoz

7. r

Zimska šola v naravi

Bohinj

20. 3. – 24. 3. 2023

Primož Černilec

220 € + prevoz

Vsebina

Lokacija

Predviden rok

Odgovorna oseba

Predvideni stroški

 

6. – 9. r

S kolesi v Kranj

enodnevna ekskurzija

Kranj

 

29. 9. 2022

 

Boštjan Gradišar

/

Boštjan Gradišar, Maja Sirše, Katja Ogorevc Ahačič

6. – 9. r

Z vlakom v Ljubljano

Ljubljana

8. 10. 2022

Boštjan Gradišar

Vozovnica za vlak

Boštjan Gradišar, Maja Sirše, Katja Ogorevc Ahačič

6. – 9. r

Strokovna ekskurzija na Kras

Kras

Predvidoma 15. 10. 2022

Nada Kralj

Vstopnine in prevoz

Nada Kralj, Manca Herlec

6. – 9. r

Podjetništvo za mlade

CŠOD Štrk

11. – 13. 11. 2022

Janja Gorjanc

47 € + prevoz

Janja Gorjanc, Ksenija Čebašek

5. – 7.r

Kamnine in fosili

CŠOD Trilobit

14. – 16. 4. 2023

Jana Šturm

47 € + prevoz

Jana Šturm, Špela Jenko

6. – 9. r

ARSO

Enodnevna dejavnost

Ljubljana

Konec aprila 2023

Andreja Jagodic

prevoz

Andreja Jagodic, Mateja Potočnik Poljanšek

 

Ttabor/šola v naravi

Lokacija

Predviden rok

Odgovorna oseba

Predvideni stroški

 

1.- 9.r

Planinski tabor

Planina Laz

Julij 2023

Primož Černilec, Rok Polajnar

220 €

Polajnar, Černilec

1.- 9.r

Planinski tabor

Bohinj

maj 2023

Primož Černilec, Rok Polajnar

70 € s prevozom

Polajnar, Černilec

6.-9.r

Pevski vikend 

Oktober- november 2022 

Dane Selan 

60 € s prevozom 

Dane Selan, Mojca Gabrijel 

6.-9.r

Zimsko športni tabor 

Kranjska gora 

Januar 2023 

Katja Ogorevc Ahačič in Petra Tomić Lesar

150 €

Katja Ogorevc Ahačič in Petra Tomić Lesar

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.  Za učence 8. razreda, ki v 6. razredu zaradi šolanja na daljavo niso bili deležni plavanja,  bomo organizirali plavanje v obliki izbirnega predmeta.

(Visited 718 times, 4 visits today)
Dostopnost