Projektne aktivnosti

KVIZ na temo Evropske unije in držav partneric projekta European Patchwork

 • November 2008: Vsi partnerji dokončajo svoj del kviza in ga pošljejo koordinatorki, Vilmi Nečimer, ki ga oblikuje v enoten vprašalnik.
 • December 2008: Učenci v vseh šolah rešujejo kviz. Kasneje v vsaki šoli vprašalnik predstavijo na javnem mestu, prav tako tudi na spletni strani projekta. To zadnje, je naloga Osnovne šole Šenčur, Slovenija.
 • Do 5. januarja 2009: Po vrednotenju vprašalnikov (procentualni delež pravilnih odgovorov), vodja projekta na šoli napravi zbirnik, ki ga posreduje partnerski šoli:IGS Mornewegschule mit Grundstufe und Ganztagsangebot (Europaschule), Darmstadt, Nemčija.
 • Do 30 januarja 2009: Nemška šola obdela rezultate in napravi primerjalno analizo z grafi.
 • Februar 2009: Vse učence, ki so sodelovali v kvizu seznanimo z rezultati. Sledi pogovor o izkazanem znanju in nepravilnih odgovorih. Učimo se na napakah in jih odpravimo.
 • Februar 2009: Osnovna šola Šenčur predstavi rezultate tudi na spletni strani projekta.

POSTER EVROPSKA KRPANKA

 • Do konca februarja 2009: V vseh partnerskih šolah bodo učenci ustvarjali likovna dela z nacionalnimi etnografskimi motivi. Format likovnih del bo A4, tehnika pa akvarel ali tempera. V spodnjem desnem vogalu naj bo tudi oznaka države (npr. SLO) in ime ustvarjalca.
 • Do 15. marca 2009: vsi partnerji pošljemo 7 likovnih del šoli Liceul de arta “Aurel Popp”, Mata Saru, Romunija, ki oblikuje posterje iz nacionalno različnih likovnih del. Na vsakem posterju mora biti prisoten tudi logo Vseživljenskega učenja. Šola poskrbi za računalniško obdelavo in tiskanje posterjev.
 • 18. do 24. april 2008: Razstava posterjev, v času projektnega sestanka, na šoli Ramstad Skole, HØVIK, Norveška.
 • Po koncu projektnega sestanka vsaka partnerska šola prejme en poster in ga trajno razstavi na svoji šoli.

MINI SLOVARČEK

 • December 2008: Na projektnem sestanku v Šenčurju smo določili nabor pojmov in fraz, ki omogočajo skromno in temeljno sporazumevanje. Izdelali bomo priročne slovarčke s pojmi v vseh jezikih partnerjev in v angleščini.

Project activities

Quiz

QUIZ on the European Union and partner countries from European Patchwork project

 • November 2008: Partners are obliged to modify ther parts of the quiz which is then sent to Mrs Vilma Nečimer,the coordinator of the project, who will create the uniform questionnaire.
 • December 2008: Students do the quiz. Every school presents the results publicly. Šenčur Primary presents the results on the project website.
 • By January 5th 2009: After evaluating the results (the percentage of right answers) the school project leader creates the summary and forwards it to IGS Mornewegschule mit Grundstufe und Ganztagsangebot (Europaschule), Darmstadt, Germany.
 • By January 30th 2009: German school interprets the results and makes comparative analysis with graphs.
 • February 2009: Students,participating in the quiz, are provided with the results followed by the discussion about the indicated knowledge and wrong answers.
 • February 2009:Šenčur Primary presents the results on the project website.

Poster

EUROPEAN PATCHWORK POSTER

 • By the  end of February 2009: In every partner school the students create artwork with traditional etnographic motives (A4 size, watercolours or guash). The works must be signed  in the bottom right corner together with the name of the country (i.e. SLO).
 • By March 15th 2009: Every partner school sends 7 pieces of artwork to Liceul de arta “Aurel Popp”, Mata Saru, Romania, where the posters of nationally different artwork will be created. Every poster should bear Lifelong Learning Programme logo. The Romanian school is in charge of the computer processing and the printing of the posters.
 • 18th to 24th  April 2008: Poster exhibition and project meeeting at Ramstad Skole, HØVIK, Norway.
 • After the project meeting every partner school receives a poster which is then permanently exhibited  at their respective schools.

MINI PHRASE BOOK

 • December 2008: At the project meeting at Šenčur Primary  useful phrases, which allow basic conversation, were collected with the intention of being translated into every partner school language as well as into English and then designed as a mini phrase-book.

 

Quiz_evaluation
Poster – Darmstadt, Nemčija
Poster – I.E.S. montes de Toledo,Toledo, Španija
Poster – Osnovna šola Šenčur, Slovenija
Poster – Özel final okullari, Bursa
Poster – Ramstad skole, HØVIK, Norveška
Poster – Scoala cu clasele I-VIII Poroinica, Dambovita
Slovarček besed_Phrase book

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Dostopnost