Za starše:

Uporabne povezave
Predavanja

Za starše:

Za učence:

Interaktivna gradiva

Mladinska knjiga

 • Vsi učenci imajo brezplačen dostop do interaktivnih gradiv na portalu – link
 • Za uporabo ni potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z interaktivnimi samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev.
 • Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za utrjevanje znanja pa na – link 

Modrijan

 • Gradiva so brezplačno dostopna na spletni strani – link
 • Postopek prijave/registracije:
 • Na portalu iRokus.si kliknite na gumb Prijava.
 • Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.

Rokus

Interaktivna gradiva

Mladinska knjiga

 • Vsi učenci imajo brezplačen dostop do interaktivnih gradiv na portalu – link
 • Za uporabo ni potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z interaktivnimi samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev.
 • Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za utrjevanje znanja pa na – link 

Modrijan

 • Gradiva so brezplačno dostopna na spletni strani – link
 • Postopek prijave/registracije:
 • Na portalu iRokus.si kliknite na gumb Prijava.
 • Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.

Rokus

Povezave do pravljic
 • Pravljice za otroke – link
 • Lahko noč, otroci – link
 • Lahkonočnice – link 
 • Zbirka Čebelice – link
 • Oddaja Lahko noč, otroci – link
 • Radijske igre za otroke –link
 • Angleške pravljice za otroke –link

Gradivo za učence tujce:

 

Sodelovanje med učenci in učitelji:

RAZREDNA STOPNJA:

1. a
Razrednik Andrej Bajželj eA interno in e-pošta + 1x na teden Cisco Webex Meetings
TJA – Kern N. Elektronska pošta – starši
1. b
Razrednik Maja Flerin eA sporočila, e-pošta- starši, preko telefona, Padlet – prispevki učencev
TJA – Regouc Spletna učilnica
Andreja Režek eA sporočila, e-pošta, Padlet- Ustvarjalnice in igralnice – opb
1. c
TJA – Kern N. e- pošta -starši
OPZ – Gabrijel padlet + sporočila staršem
Razrednik Veronika Svoljašk eA Komunikacija in sporočila, e-pošta
1. d
TJA – Regouc Spletna učilnica TJA
Razrednik Alenka Kern eA spročila, elektronska pošta, padlet
2. a
TJA – Regouc spletna učilnica
MAT,SLJ, SPO, LUM,ŠPO, DOP/DOD – Orehar eA sporočila, elektronska pošta-starši
GUM Kuralt eA sporočila, elektronska pošta-starši
2. b
GUM – Dominko eA sporočila, komunikacija – starši
TJA- Kern N. Elektronska pošta -starši
SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, DOD/DOP – Tomlje eA sporočila, komunikacija – starši
2. c
GUM – Dominko eA sporočila, komunikacija – starši
TJA- Kern N. Elektronska pošta -starši
OPZ – Gabrijel padlet + sporočila staršem
SLJ, MAT, SPO, ŠPO, LUM, DOD/DOP – Katja Skalar Elektronska pošta + eA komunikacija
2. d
TJA – Regouc Spletna učilnica Angleščina,
LUM – Česnik eA sporočila
SLJ, MAT, SPO, ŠPO, GUM, DOP/DOD – Umnik eA sporočila + e-pošta
2. e
GUM – Dominko eA sporočila, komunikacija – starši
TJA- Kern N. Elektronska pošta -starši
SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, DOP/DOD; V. Klepec eA sporočila, elektronska pošta – starši
3. a
TJA – Regouc Spletna učilnica Angleščina in kanal
vsi predmeti – Benedičič eA sporočila
IP-NI3 – Čebašek eA sporočila
3. b
SLJ, MAT, SPO, LUM, GUM – Rozman e – pošta staršev
TJA- Kern N. Elektronska pošta -starši
ŠPO – Tomić Lesar e-pošta staršev
3. c
SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO – N. Martinjak elektronska pošta -starši
TJA- Kern N. Elektronska pošta -starši
OPB – Gabrijel padlet + sporočila staršem
OPZ – Gabrijel padlet + sporočila staršem
GUM – Jezeršek sporočila preko eA -starši
3. d
TJA – Regouc Spletna učilnica Angleščina in kanal
SLJ, MAT, SPO – Čufer eA sporočila + e-pošta starši + eA komunikacija – starši
GUM, LUM – Čufer eA sporočila + e-pošta starši
ŠPO – Tomlje eA sporočila – starši
4. a
NIP Računalništvo 2 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
NTE e-mail staršev
TJA – Regouc Spletna učilnica, kanal
NIP-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
SLJ, MAT, NIT, DRU, GUM, LUM, ODS, DODP/DOD-Zajc eAsistent- sporočila- starši
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
4. b
NIP Računalništvo 2 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
NTE e-mail staršev
SLJ, MAT, NIT, DRU,GUM,LUM,
Ogris e-mail staršev + padlet
TJA – Kern elektronska pošta – starši
NIP-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
ŠPO-Černilec eAsistent, spletna stran Šport
4. c
NIP Računalništvo 2 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
SLJ, MAT, NIT, DRU, LUM, ŠPO eA Komunikacija-sporočila/starši, padlet
GUM – Gabrijel padlet + sporočila staršem
OPZ – Gabrijel padlet + sporočila staršem
NTE, Dominko eA komunikacija, sporočila
TJA – KERN elektronska pošta – starši
4. d
SLJ, MAT, NIT, DRU, LUM, GUM eA komunikacija- sporočila/starši, padlet
ŠPO – Svetelj eA sporočila – starši, spletna stran Šport
NIP Šport – Svetelj eA sporočila – starši, spletna stran Šport
TJA – Tomlje eA sporočila – starši
5. a
NIP Računalništvo 2 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
NTE email staršev
TJA – Regouc Spletna učilnica, kanal
SLJ,DRU,NIT,MAT,GUM,GOS,LUM-Valant starši,email+Komunikacija;učenci Komunikacija
NIP-Tomić Lesar eA kanal,sporočila starši, spletna stran Šport
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
5. b
NIP Računalništvo 2 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
SLJ, MAT, DRU, NIT, GUM, GOS, DDP, DSP, emaili učencev(nekaj) in staršev +Komunikacija
TJA – Regouc Spletna učilnica, kanal, sporočila
ŠPO – Svetelj eA sporočila starši + eA učilnice + spletna stran Šport
NIP-Tomić Lesar eA sporočila starši, spletna stran Šport
5. c
NIP Računalništvo 2 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
DRU, GUM, GOS – Gabrijel eAsistent učilnice + sporočila staršem + padlet
OPZ – Gabrijel padlet + sporočila staršem
Dominko, NTE eA – komunikacija, sporočila
TJA – Kern eAsistent učilnice + komunikacija + elektronska pošta – starši
NIP-Černilec eA – komunikacija, spletna stran Šport
ŠPO-Černilec eA – komunikacija, spletna stran Šport
SLJ, MAT, NIT, LUM, DDP, DSP, ODS – Weisseisen eAsistent učilnice + komunikacija, e pošta, padlet
5. d
ŠPO – Svetelj Teams + eA sporočila starši + spletna stran ŠPORT
NIP Šport – Svetelj Teams + eA sporočila starši + spletna stran ŠPORT
TJA – Tomlje Teams + eA sporočila starši
GOS – Tomlje Teams + eA sporočila starši
LUM – Tomlje Teams + eA sporočila starši
MAT Teams + eA sporočila starši
SLJ Teams + eA sporočila starši
DRU Teams + eA sporočila starši
NIT Teams + eA sporočila starši
GUM Teams + eA sporočila starši

PREDMETNA STOPNJA:

6. a
NIP Računalništvo 3 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
TIT_OKORN eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
ANGLEŠČINA_Katja Golouh eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
NTE_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + oglasne deske )
ODS_Lah eAsistent učilnice + Komunikacija
NAR_Lah eAsistent učilnice + Komunikacija
GOS1_Lah eAsistent učilnice + Komunikacija
GOS 2.sk RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
ŠPO – Svetelj eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
NIP-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
SLO – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MAT-Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
6. b
NIP Računalništvo 3 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT_S. NAGLIČ eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
ZGO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
TIT_OKORN eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
NTE_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + oglasne deske )
SLJ_LEDNIK eAsistent (kanal)
GOS 2.sk – RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija(kanal)
GOS1.SK-LAH eAsistent učilnice
NAR-LAH eAsistent učilnice
ŠPO – Svetelj eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
NIP-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
ŠPO-fantje eA, spletna stran Šport
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
6. c
NIP Računalništvo 3 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT_S.NAGLIČ eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
ZGO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
ODS_SIRŠE aplikacija za videokonference Zoom + Komunikacija (kanal)
TIT_OKORN eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
NTE_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + oglasne deske )
GOS 2.sk – RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija
GOS1.SK-LAH eAsistent učilnice
NAR-LAH eAsistent učilnice
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
NIP-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
LUM – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
TJA _Bečić eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
6. d
NIP Računalništvo 3 – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija
ZGO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
TIT_OKORN eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
ODS_OKORN Komunikacija (kanal + sporočila)
ANGLEŠČINA _Katja Golouh eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
NTE_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + oglasne deske )
GOS 2.sk- RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija
GOS1.SK-LAH eAsistent učilnice
NAR-LAH eAsistent učilnice
NIP-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
ŠPO-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
LUM – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT-Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
SLO 6. d Ropret eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
7. a
IP UBE – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
ZGO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
IP RGT eAsistent kanal
IP OGL eAsistent kanal
TIT_JENKO eAsistent kanal
SLJ_LEDNIK eAstent (kanal)
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP-ŠZZ-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
ŠPO – Svetelj eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
TJA – Petrevčič eAsistent (kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS1 Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
TIT_Naglič eAsistent kanal
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
DKE Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
MAT_Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠNO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
NAR Kešanski eAsistent (sporočila)
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
 GEO – Nada Kralj eAsistent Kanal in učilnice
IP ŠZZ Ogorevc Ahačič eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
7. b
IP UBE – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
IP RGT eAsistent kanal
IP OGL eAsistent kanal
TIT_NAGLIČ eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MAT-Naglič eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
IP ŠZZ Ogorevc Ahačič eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
IP-ŠZZ-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
ŠPO-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
ŠPO-fantje eA, spletna stran Šport
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS1 Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
MLPZ- Selan eAsistent učilnice
DKE Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
SLO Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
ODS Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠNO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
NAR Kešanski eAsistent (sporočila)
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
7. c
IP UBE – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
IP OGL eAsistent kanal
TIT_NAGLIČ eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
TJA_Katja Golouh eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MAT Jenko eAsistent učilnice + Komunikacija
IP FRA_Klajn aAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP-ŠZZ-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS1 Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
DKE Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
ŠNO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
NAR Kešanski eAsistent (sporočila)
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP ŠZZ Ogorevc Ahačič eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
7. d
IP UBE – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
ZGO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
TIT_ŠTURM eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
IP RGT eAsistent kanal
IP OGL eAsistent kanal
TIT_NAGLIČ eAsitent komunikacija (kanal + sporočila)
MAT_PETEK eAsistent učilnice + Komunikacija
ODS_PETEK eAsistent – Komunikacija (oglasna deska)
SLO_Klajn eAsistent Komunikacija (kanali, sporočila)
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
IP-ŠZZ-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
ŠPO-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS1 Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
TJA_Bečić eAsistent učilnice + Komunikacija
MLPZ-SElan eAsistent učilnice
DKE Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
DOP/DOD MAT- Š. Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
ZGO 7.b,c: Nečimer eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠNO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
NAR Kešanski eAsistent (sporočila)
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP ŠZZ Ogorevc Ahačič eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
8. a
IP UBE, MME – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
ZGO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
DDKE_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
IP RVT eAsistent kanal
TIT Jenko eAsistent kanal
MAT_PETEK (skupina 1) eAsistent učilnice + Komunikacija
SLO_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
BIO-LAH eAsistent učilnice
IP SPH-LAH eAsistent učilnice
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
IP POK_Vraber Jagodic eAsistent kanal
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP-IŠO-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
TJA, SK.4 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
IŠN-Černilec eAsistent, spletna stran Šport
LUM-Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
-LS 2 . Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
FIZ Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
TJA_Bečić_sk1 eAsistent učilnice + Komunikacija
TJA_Bečić_sk5 eAsistent učilnice + Komunikacija
TiT Naglič eAsistent kanal
TJA_DDP_Bečić eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
SLO Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
MAT-Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
DOD/DOP MAT_Petek eAsistent Komunikacija (kanal)
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
IP-ŠI2-Škofic eAsistent – kanal
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
8. b
IP UBE, MME – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
DDKE_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
IP RVT eAsistent kanal
TIT Jenko eAsistent kanal
MAT_PETEK (skupina 1) eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT_Naglič eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
skupina  3 –  TJA  – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 7 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 2 TJA_Golouh eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
skupina 3 SLJ_LEDNIK eAsistent (kanal + spletna učilnica)
BIO-LAH eAsistent učilnice
IP SPH-LAH eAsistent učilnice
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
IP-IŠO-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
ŠPO – Svetelj eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IŠN eAsistent, spletna stran Šport
ŠPO-fantje eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
LUM-Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
-LS 2 . Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
FIZ Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
TJA_Bečić_sk5 eAsistent učilnice + Komunikacija
TIT Naglič eAsistent kanal
ODS_Naglič eAsistent kanal
TJA_DDP_Bečić eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
SLO Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
MAT-Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
skupina 2 SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
skupina 7 SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
ŠNO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
DOD/DOP MAT_Petek eAsistent Komunikacija (kanal)
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
IŠ-ŠI2-Škofic eAsistent – kanal
8. c
IP UBE, MME – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
DDKE_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
TIT_ŠTURM eAsistent učilnice + Komunikacija(kanal)
skupina – 4 MAT -ŠTURM eAsistent učilnice + Komunikacija(kanal)
IP RVT eAsistent kanal
ODS_ŠTURM eAsistent učilnice + oglasna deska
FIZ_PETEK eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT_PETEK (skupina 1) eAsistent učilnice + Komunikacija
skupina 3 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 7 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 3_SLJ_LEDNIK eAsistent (kanal + spletna učilnica)
BIO-LAH eAsistent učilnice
IP SPH-LAH eAsistent učilnice
SLO_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
IP POK_ Vraber Jagodic eAsistent kanal
ŠPO-Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
TJA, SK. 4 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
TJA, SK. 6 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
IŠN eAsistent, spletna stran Šport
ŠPO-fantje eAsistent, spletna stran Šport
LUM-Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
-LS 2 . Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
TIT_Naglič eAsistent kanal
TJA_DDP_Bečić eAsistent učilnice + Komunikacija
DOP/DOD GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
SLO Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
MAT-Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
DOD/DOP MAT_Petek eAsistent Komunikacija (kanal)
IP-ŠI2-Škofic eAsistent – kanal
GEO – Nada Kralj eAsistent učilnice + Komunikacija
8. d
IP UBE, MME – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
DDKE_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
IP OGL eAsistent kanal
IP RVT eAsistent kanal
MAT Jenko eAsistent učilnice + Komunikacija
TIT Jenko eAsistent kanal
FIZ_PETEK eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT_PETEK (skupina 1) eAsistent učilnice + Komunikacija
skupina 3 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 7 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 2 TJA Golouh eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
SLO_Klajn_skupina 1 eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
SLO_Klajn_skupina 6 eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
BIO-LAH eAsistent učilnice
IP SPH-LAH eAsistent učilnice
IP FRA_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP-IŠO-Polajnar eAsistent Komunikacija(kanal), spletna stran Šport
ŠPO- Tomić Lesar eAsistent kanal, spletna stran Šport
TJA, SK. 6 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
IŠN eAsistent, spletna stran Šport
LUM-Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS 2 . Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
TJA _Bečić_skupina 1 eAsistent učilnice + Komunikacija
TIT Naglič eAsistent kanal
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
TJA_DDP_Bečić eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MAT-Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
ZGO 8.b,c,d:  Nečimer eAsistent učilnice + Komunikacija
skupina 2 SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
skupina 7 SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
DOD/DOP MAT_Petek eAsistent Komunikacija (kanal)
Geografija eAsistent kanal in učilnice
IP-ŠI2-Škofic eAsistent – kanal
GEO – Nada Kralj eAsistent kanal in učilnice
9. a
IP UBE, MME, ROM – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
IP RGT eAsistent kanal
IP OGL eAsistent kanal
MAT Jenko eAsistent učilnice + Komunikacija
ODS Jenko eAsistent oglasna deska
DOD/DOP MAT-Jenko eAsistent kanal
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
skupina 5 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 6 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 3_SLJ_LEDNIK eAsistent (kanal + spletna učilnica)
BIO – RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija
IP FRA Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
SLO Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
SPH-LAH eAsistent učilnice
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
TJA, SK. 3 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
TJA, SK. 4 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
LUM-Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS 3 – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
FIZ Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT Naglič eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
SLO Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
ZGO Nečimer eAsistent učilnice + Komunikacija
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
SLO Ropret eAsistent Komunikacija (sporočila + kanal)
IP ŠI3-Škofic eAsistent – kanal
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
Nada Kralj – GEO eAsistent (kanal + spletna učilnica)
IP ŠSP OGOREVC AHAČIČ eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
9. b
IP UBE, MME, ROM – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
skupina 3 – MAT Šturm easistent učilnice + Komunikacija(kanal)
IP RGT eAsistent kanal
IP OGL eAsistent kanal
MAT Jenko eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP MAT-Jenko eAsistent kanal
skupina 5 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 6 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 6-SLJ Golouh easistent učilnice + Komunikacija(kanal)
IP ŠSP OGOREVC AHAČIČ eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
IP FRA Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
BIO – RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija
SPH-LAH eAsistent učilnice
ŠPO-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
IP POK_Vraber Jagodic eAsistent kanal
ŠPO – Svetelj eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
TJA, SK. 4 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
LUM- Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS 3 – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-SElan eAsistent učilnice
TJA_Bečić_2 eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP MAT-Jenko
FIZ Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
MATJagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
SLO Tomažič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
skupina 2 SLO Robida  eAsistent Komunikacija + Office 365 (One Note)
SLO Ropret eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
IŠ ŠI3-Škofic eAsistent – kanal
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
9. c
IP UBE, MME, ROM – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
MAT Jenko eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP MAT-Jenko eAsistent kanal
IP ŠSP OGOREVC AHAČIČ eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
skupina 5 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 6 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 6- SLJ-Golouh eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
skupina 3_SLJ_LEDNIK eAsistent (kanal + spletna učilnica)
IP FRA Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
BIO – RENKO eAsistent učilnice + komunikacija
SLO Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + komunikacija
IP-ŠŠP-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
ŠPO – Svetelj eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
TJA, SK. 3 – Petrevčič eAsistent (komunikacija-kanal + spletna učilnica + sporočila), e-pošta
ŠPO-fantje eA, spletna stran Šport
LUM Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS 3 – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
TJA_Bečić_1sk eAsistent učilnice + Komunikacija
FIZ Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MAT_Šalamon Rodič eAsistent učilnice + Komunikacija
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
9. d
IP UBE, MME, ROM – Gorjanc eAsistent učilnice + Komunikacija + Office 365
GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal) + aplikacija za videokonference Zoom (po potrebi)
IP RGT eAsistent kanal
MAT Jenko eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT_PETEK (skupina 5) eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP MAT-Jenko eAsistent kanal
ŠPO-Ogorevc Ahačič eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
skupina 5 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
skupina 6 – TJA – STEGNAR Komunikacija (sporočila + kanal)
IP ŠSP OGOREVC AHAČIČ eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
BIO – RENKO eAsistent učilnice + Komunikacija
SLO Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
IP FRA Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
SPH-LAH eAsistent učilnice
KEM_Vraber Jagodic eAsistent učilnice + komunikacija
IP POK_Vraber Jagodic eAsistent kanal
IP-ŠŠP-Polajnar eAsistent (kanal + spletna učilnica), spletna stran Šport
ŠPO-fantje eA, spletna stran Šport
LUM – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
LS 3 – Herlec eAsistent učilnice + Komunikacija
GUM- Selan eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
MLPZ-Selan eAsistent učilnice
TJA_BečiĆ_1sk eAsistent učilnice + Komunikacija
TJA_BečiĆ_2sk eAsistent učilnice + Komunikacija
FIZ Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
MAT Jagodic eAsistent učilnice + Komunikacija
DOD/DOP GEO_SIRŠE eAsistent učilnice + Komunikacija (kanal)
ODS_Klajn eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
dod/dop KEM_Vraber Jagodic eAsistent kanal
skupina 2 SLO Robida eAsistent Komunikacija + Office 365 (OneNote)
SLO Ropret eAsistent Komunikacija (kanal, sporočila)
FVZ – Cej eAsistent učilnice + Komunikacija
IP-ŠI3-Škofic eAsistent – kanal